BIJ1 (BIJ1)

Source: Parlement.com.
Logo Bij1

BIJ1 is een politieke partij met een radicaal links programma. De partij is opgericht in 2016 onder de naam 'Artikel1'. In 2017 werd de naam Artikel1 gewijzigd naar BIJ1. Politiek leider van BIJ1 is Edson Olf i.

De partij heeft momenteel 1 zetel in de Tweede Kamer. De partij zetelt niet in de Eerste Kamer en ook niet in het Europees Parlement.

BIJ1 is momenteel onderdeel van de oppositie.

1.

Kerngegevens

Partijnaam

BIJ1

Datum van oprichting

24 december 2016

Website

www.bij1.org

Politiek leider

Edson Olf i

Partijvoorzitter

(momenteel vacant)

Wetenschappelijk instituut

Clemencia-Redmond Stichting (Kennisbureau)

Scholingsinstituut

-

Jongerenorganisatie

RADICAAL

Ledental per 1 januari 2023

5.276

Europese partij

-

2.

Zetels

Orgaan

Aantal

Fractievoorzitter

Tweede Kamer

1 zetel i

(momenteel vacant)

Eerste Kamer

0 zetels

-

Europees Parlement

0 zetels

-

3.

BIJ1 en de Tweede Kamerverkiezingen

Bij1 neemt sinds 2017 deel aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hoeveel zetels haalde de partij per verkiezing en welk kabinet werd vervolgens gevormd?

Jaar

Lijsttrekker

Programma

Zetels

Percentage

Regering of oppositie

2023 i

Edson Olf i

Programma BIJ1

-

0,4

 

2021 i

Sylvana Simons i

Allemaal anders, maar toch gelijkwaardig

1

0.8%

Oppositie, kabinet-Rutte IV i

4.

Beginselen

BIJ1 stelt de gelijkheidwaardigheid tussen mensen centraal. Het bestrijden van discriminatie is een van de belangrijkste prioriteiten van de partij en BIJ1 wil daarom de werking van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet versterken. De partij staat voor een samenleving met gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen.

5.

Bestuursvorm

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van BIJ1. Het landelijk bestuur bestaat uit zes leden. De partijvoorzitter is Jursica Mills.

6.

Historische ontwikkeling

BIJ1 is in 2016 door Sylvana Simons opgericht onder de naam Artikel1, na haar breuk met DENK. De naam van de partij verwees naar Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, dat het beginsel van de gelijkheid voor de wet behelst. In 2017 is de naam van de partij gewijzigd naar BIJ1.

In januari 2018 werd de politieke jongerenorganisatie van BIJ1 opgericht, genaamd Radicaal. BIJ1 kende in eerste instantie twee lokale afdelingen, Amsterdam en Rotterdam. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 won de partij onder de nieuwe naam in Amsterdam één zetel, die werd ingenomen door Simons. Inmiddels zijn er afdelingen in de meeste grote steden, onder andere in Den Haag, Utrecht, Groningen, Arnhem-Nijmegen en Tilburg.

Met Simons als lijsttrekker haalde de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 nog te weinig voor een zetel. Bij de daaropvolgende Tweede Kamerverkiezingen van 2021 behaalde BIJ1 één zetel.

 

Meer over

Kijk voor meer informatie over BIJ1 op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.