Eerste Kamer heeft vernieuwd Reglement van Orde aangenomen

Wednesday, May 17 2023, 14:50

DEN HAAG (PDC i) - Op dinsdag 16 mei heeft de Eerste Kamer een vernieuwde versie van het Reglement van Orde aangenomen. Wijzigingen die in het nieuwe Reglement zijn opgenomen, zijn bijvoorbeeld het hernoemen van enkele colleges. Zo gaat het College van Voorzitter en Ondervoorzitter voortaan de Huishoudelijke Commissie heten en zal het College van Senioren i voortaan het College van fractievoorzitters gaan heten.

Het Reglement van Orde bestaat uit regels over de inrichting en werking van de Eerste Kamer. Deze regels worden door de Eerste Kamer zelf opgesteld. Het huidige Reglement van Orde is vastgesteld in 1995 en is niet meer actueel. Zo is bijvoorbeeld de taal ouderwets en zou het te lang zijn. Daarom is in april 2022 de tijdelijke Commissie Actualisering Reglement van Orde (CARO) i opgericht om het Reglement te herzien en voorstellen te doen voor actualisering van het Reglement. Dit leidde tot een voorstel in maart 2023 i, waar de Eerste Kamer begin mei over debatteerde.

Andere aanpassingen in het Reglement bestaan uit het introduceren van een grondslag voor een Gedragscode ongewenste omgangsvormen en een nieuw artikel over onderling respect en het verbieden van bedreigende uitdrukkingen. Daarnaast komt er een regeling voor het benoemen van rapporteurs voor complexe wetsvoorstellen en krijgt het quorum i een flexibelere regeling. Het nieuwe Reglement van Orde treedt per 13 juni 2023 in werking.

Bron: Eerste Kamer