Voorstellen actualisering Reglement van Orde Eerste Kamer aangeboden

Tuesday, March 28 2023, 15:45

DEN HAAG (PDC i) - Een uitgebreidere regeling voor fracties, een flexibelere regeling van het quorum en een verbod op bedreigende uitdrukkingen. Dit zijn enkele voorstellen die in het verslag van de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde i (CARO) van de Eerste Kamer staan. Vandaag heeft de commissie, onder leiding van Arda Gerkens i (SP), het rapport aangeboden aan Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn i.

De commissie heeft sinds vorig jaar gewerkt aan een actualisering van het reglement en heeft nu verschillende technische en inhoudelijke aanpassingen voorgesteld. Zo moeten er duidelijkere regels komen over fracties, onder meer met het oog op samenvoeging, splitsing en financiële ondersteuning.

Ook wil de commissie dat de artikelen over het gedrag van leden worden geactualiseerd. Ze stellen een artikel voor over onderling respect, en ook moeten bedreigingen expliciet verboden worden. Daarnaast wil de commissie ook een flexibelere regeling wat betreft het quorum i en moet de regeling inzake moties worden uitgebreid.

Een ander voorstel is het hernoemen van het College van Senioren i naar het college van fractievoorzitters. De Eerste Kamer moet nog instemmen met de voorgestelde wijzigingen. Binnenkort zal er een debat plaatsvinden over de voorstellen.

Bron: Eerste Kamer