Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

Wednesday, February 21 2024

Bij wetsvoorstel 36067 - Wet toekomst pensioenen is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlage