Eerste Kamerdebat uitgesteld door ontbreken quorum

Tuesday, May 31 2022, 12:24

DEN HAAG (PDC i) - Het Eerste Kamerdebat over de Staat van de rechtsstaat, dat op maandag 30 mei zou plaatsvinden, is een dag een dag uitgesteld als gevolg van het ontbreken van het quorum. Het debat zou om half 6 beginnen, maar werd uiteindelijk om 7 uur uitgesteld tot 9 uur de volgende ochtend door voorzitter Jan Anthonie Bruijn i.

In de Grondwet is vastgelegd dat er bij een debat 38 Kamerleden aanwezig moeten zijn. Aanvankelijk ontbraken er vier Kamerleden voor dit noodzakelijke quorum. Na twee maal geschorst te hebben was er nog steeds één Kamerlid te weinig en toen besloot de voorzitter het debat uit te stellen tot de volgende dag.

De Eerste Kamer debatteert normaal gesproken op dinsdag, maar vanwege een drukke agenda was er besloten om het debat over de Staat van de rechtsstaat op maandagavond te voeren. Omdat er niet voldoende Kamerleden waren op maandag moest het debat uiteindelijk toch naar dinsdag worden verplaatst.

Bron: Eerste Kamer