Europa Vandaag: "de natuur is ons schip dat niet mag zinken"

Tuesday, December 20 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Bosbrand
Bron: Photo by J. Erwert.

Red de natuur!

Het is zover, de laatste Raadsformatie i van 2023 komt vandaag bijeen in Brussel. De eer is aan de EU-ministers en staatssecretarissen van Milieu i, die genoeg te bespreken hebben alvorens ze aan het kerstreces kunnen denken.

Als het niet zo koud was geweest had gesteld kunnen worden dat de natuur in brand staat. Tachtig procent van de habitats in de Europese Unie verkeert in slechte staat en om het tij te keren bespreken de ministers een verordening inzake natuurherstel. Red de natuur, luidt het devies dan ook voor staatssecretaris Vivianne Heijnen i en haar collega's.

Deze verordening bevat juridisch bindende streefdoelen en verplichtingen voor natuurherstel voor een hele rits aan ecosystemen. Van bos- en landbouwgrond tot mariene, zoetwater- en stedelijke ecosystemen, er is werk aan de winkel. De maatregelen zouden tegen 2030 tenminste op twintig procent van de land- en zeegebieden van de EU moeten worden toegepast.

De lidstaten dienen vooruit te plannen door nationale herstelplannen op te stellen, in samenspraak met wetenschappers, belanghebbenden en de bevolking. Op basis van biodiversiteitindicatoren wil de EU gaan meten of er vooruitgang wordt geboekt. Een conclusie wordt vandaag nog niet verwacht, de ministers zullen vooral van gedachte wisselen.


 
Zee

Nederland en Tadzjikistan lijken als twee druppels water op elkaar

Wat hebben Nederland en het door land ingesloten Tadzjikistan met elkaar gemeen? Water. Tadzjikistan wordt door de aanwezigheid van zestig procent van de waterbronnen in Centraal Azië ook wel het Huis van Water genoemd. In maart volgend jaar organiseren de landen gezamenlijk een VN-conferentie over water in New York. Staatssecretaris Heijnen en haar ambtenaren zullen bij de Milieuraad uit de doeken doen wat de twee landen willen bewerkstelligen.

Na discussies over natuurherstel en de Waterconferentie kijken de ministers naar boven. Ze worden door het Tsjechisch voorzitterschap i geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot voorstellen over gefluoreerde gassen: stoffen die de ozonlaag afbreken. Onder andere industriële emissies en de overbrenging van afvalstoffen moeten oplossingen bieden.

Tot slot laat de Milieuraad zich bijpraten door de Europese Commissie i over een wetgevingspakket om alle verontreiniging tot nul terug te dringen. Deze voorstellen gaan over luchtkwaliteit, stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen en de behandeling van stedelijk afvalwater.


 
Virginijus Sinkevičius
Bron: European Commission

De natuur is ons schip dat niet mag zinken

Gisteren kwam de VN-biodiversiteitstop (COP15) in het Canadese Montréal tot een eind. Na twee weken onderhandelen kwamen de bijna 200 deelnemende landen tot een akkoord over maatregelen om ecosystemen en dier- en plantensoorten te beschermen.

Waar ontwikkelingslanden vorige week nog boos wegliepen i uit een overleg over de financiering van het natuurbehoud, is er uiteindelijk toch een financieel plan gekomen waar alle landen (behalve Congo) tevreden mee waren. Rijke landen gaan vanaf 2025 zo'n 20 miljard dollar per jaar betalen om ervoor te zorgen dat in 2030 zeker 30 procent van al het land en water op aarde beschermd gebied is.

Namens de EU was Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius i (Milieu, Oceanen en Visserij) aanwezig. Wellicht geïnspireerd door zijn laatste twee beleidsterreinen stelde hij op Twitter dat "de natuur ons schip is, dat niet mag zinken."

Hoewel de top gisteren officieel ten einde kwam blijft de Litouwer nog even plakken, en niet om de bloemetjes buiten te zetten in The City of Festivals. De Eurocommissaris spreekt met milieuministers van Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen, schuift aan bij een werkgroep over plastic soep en houdt hier en daar een toespraak.


En verder...

Zijn zeven leden van de EP-commissie internationale handel i toe aan de tweede dag van hun driedaagse werkbezoek aan Taiwan. De commissieleden spreken met vertegenwoordigers van de regering, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector.

Kwam gisteren de Europa Special van de Hofvijver uit. Klik op onderstaande link om de editie te lezen!


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

20 december

Raad Milieu

Natuurherstel, industriële emissies, verontreiniging i

16-21 december

Europese Commissie (Sinkevičius)

Nasleep van biodiversiteitstop COP15 i

19-21 december

EP-commissie internationale handel

Driedaags bezoek aan Taipei in Taiwan