Swedish presidency of the EU

Source: Europa Nu.
Logo Zweeds voorzitterschap
Bron: Zweeds Voorzitterschap EU/sweden2023.eu

Van 1 januari tot en met 30 juni 2023 vervult Zweden het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie. Zweden is onderdeel van een trojka i, waarin Frankrijk i aftrapte, Tsjechië i volgde en Zweden afsluit.

In december 2022 presenteerde de Zweedse overheid de prioriteiten van het Zweeds voorzitterschap. De gevolgen van de oorlog met Oekraïne overheersen een groot deel van deze agenda. Zo staat steun voor Oekraïne en het versterken van het veiligheids- en defensiebeleid van de EU bovenaan.

Om de hoge energieprijzen op te vangen wil Zweden ook tempo maken met de energietransitie. Tegelijkertijd benadrukt Zweden ook het belang van een sterke Europese economie en wil het voorzitterschap het concurrentievermogen van de EU versterken. Daarnaast wil Zweden ook focussen op het handhaven van de rechtsstaat in Europa.

1.

Prioriteiten Zweeds voorzitterschap

In december 2022 presenteerde de Zweedse overheid een overzicht van prioriteiten die Zweden wil nastreven wanneer het in de eerste helft van 2023 voorzitter van de Raad is:

  • De eerste prioriteit van het Zweeds voorzitterschap is het verzekeren van de veiligheid in Europa. Dit wil het voorzitterschap doen door Oekraïne te steunen in de oorlog, zowel economisch en militair als ook in de toenadering van het land tot de EU. In de EU moet vervolg worden gegeven aan de stappen die gezet zijn sinds de Russische invasie op gebied van Europees veiligheids- en defensiebeleid, en moeten de doelen uit het Strategisch Kompas i geïmplementeerd worden. Ook veiligheid binnen de EU is van groot belang voor het voorzitterschap, en daarom wil het land de strijd tegen georganiseerde misdaad voortzetten.
  • De meest urgente kwestie van het moment is de oorlog in Oekraïne en de kortetermijngevolgen, maar het Zweeds voorzitterschap wil dat er gelijktijdig ook aandacht besteed wordt aan langetermijnuitdagingen en het stimuleren van economische groei. Een succesvolle en internationaal competitieve interne markt is een belangrijke prioriteit voor Zweden en het voorzitterschap wil dan ook een gezamenlijke aanpak van het Europese concurrentievermogen bovenaan de politieke agenda zetten.
  • De energietransitie is ook een belangrijke prioriteit voor Zweden, onder meer vanwege de druk die de hoge energieprijzen veroorzaken op de Europese markt. Zweden wil werken aan het versnellen van de elektrificatie van de EU. Ook streeft het land naar het afronden van de onderhandelingen over het Fit for 55 pakket. Om investeringen te verkrijgen die nodig zijn voor de energietransitie wil Zweden een juist regelgevingskader creëren om deze investeringen aan te trekken.
  • Tot slot wil Zweden zich focussen op het waarborgen van de democratische waarden van de EU en het handhaven van het beginsel van de rechtsstaat en fundamentele rechten. Het voorzitterschap wil de werkzaamheden van de Raad i inzake de procedures van artikel 7 i voortzetten in een constructieve geest en opkomen voor het recht van de EU om de betaling van EU-middelen afhankelijk te maken van de staat van de rechtsstaat in een land.

2.

Meer informatie