French presidency of the EU

Source: Europa Nu.
Jean Claude Juncker, Emmanuel Macron
Bron: European Commission

Van 1 januari tot en met 30 juni 2022 vervulde Frankrijk het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie. Hiermee volgde het land Slovenië i op. Met het Franse voorzitterschap begon ook een nieuwe trojka i. Frankrijk werd op 1 juli opgevolgd door Tsjechië, waarna aansluitend Zweden aan de beurt is.

Op 9 december 2021 presenteerde de Franse president Emmanuel Macron i de prioriteiten van het Franse voorzitterschap. Het thema migratie was daarin voor Frankrijk de belangrijkste prioriteit. Met de toenemende spanningen aan de oostgrens van de EU is een 'hervorming van de Schengen-zone' noodzakelijk, aldus Macron.

Het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie viel ook samen met de Franse presidentsverkiezingen, die op 10 en 24 april 2022 plaatsvonden. De zittende president Macron werd tijdens deze verkiezingen herkozen.

1.

Prioriteiten Frans voorzitterschap

Tijdens zijn toespraak op 9 december 2021 gaf de Franse president Macron een overzicht van de prioriteiten die Frankrijk wilde nastreven tijdens het voorzitterschap van de EU-Raad:

  • De eerste doelstelling van het Franse voorzitterschap betreft de bescherming van de Europese buitengrenzen. Frankrijk wil hiervoor het initiatief nemen om de Schengenzone te gaan hervormen, waarmee vooral gedoeld op een verbetering van de politieke sturing op de binnen- en buitengrenzen vanuit de EU. Bovendien wil Frankrijk dat er een mechanisme komt om noodsituaties aan de buitengrenzen te voorkomen en op te lossen, door middel van het versterken van Frontex.
  • Op het gebied van buitenlands beleid heeft Frankrijk voornamelijk ambities om het Europees defensiebeleid verder te integreren en concrete vooruitgang te boeken met het Strategisch Kompas. Ook wil Frankrijk de banden met het Afrikaanse continent aanhalen. In februari 2022 vond er een top met de Afrikaanse Unie plaats.
  • Ook wil Frankrijk burgers dichterbij de EU brengen en zo de band tussen burgers en de EU verbeteren. De Conferentie over de Toekomst van Europa i, die op 9 mei 2022 afgerond werd, zou volgens Macron het "begin van dit nieuwe momentum" moeten markeren.
  • Op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid benoemde Macron het bestrijden van werkloosheid en het creëren van banen als een prioriteit. De Europese richtlijn voor toereikende minimumlonen, waarvan het uiteindelijke doel is om de loonkloof tussen vrouwen en mannen te dichten, zal ook centraal staan ​​tijdens het Franse voorzitterschap.

2.

Meer informatie