Trojka Frankrijk, Tsjechië en Zweden

Source: Europa Nu.

De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen van Frankrijk, Tsjechië en Zweden werkten van 1 januari 2022 tot en met juni 2023 samen als trojka i. Leidraad van de trojka was een gezamenlijk beleidsprogramma met punten waaraan zij als voorzittende landen werkten.

Frankrijk was voorzitter van 1 januari tot en met 30 juni 2022, Tsjechië was voorzitter van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 en Zweden sloot de trojka af met het voorzitterschap van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

De trojka had vier gemeenschappelijke uitgangspunten die leidend waren voor de programma's van de EU-voorzitterschappen: het beschermen van vrijheden en burgers, investeren in groei, klimaatverandering en de strategische positie van de EU in de wereld. Sinds de Russische invasie van Oekraïne begin 2022 ging veel aandacht uit naar veiligheid en defensie én de Europese energievoorziening.

1.

Gezamenlijke prioriteiten

In december 2021 hebben Frankrijk, Tsjechië en Zweden hun prioriteiten bekendgemaakt. De overkoepelende prioriteiten werden als volgt geformuleerd:

 • 1. 
  Het beschermen van burgers en vrijheden. Door te focussen op het beschermen van Europese waarden, zoals democratie, rechtsstaat, gendergelijkheid en non-discriminatie, wilde de Trojka bijdragen aan een leefbare EU. Onderdeel hiervan was de versterking van het Schengensysteem en een hervorming van het Europees migratiebeleid.
 • 2. 
  Het promoten van een nieuw groeimodel voor Europa. Door meer te investeren in duurzame, groene groei wilde deze Trojka de industrie en digitalisering van de EU vernieuwen.
 • 3. 
  Het tegengaan van klimaatverandering. De trojka wilde de onderhandelingen over de Green Deal een prominente plaats laten innemen in de Raad.
 • 4. 
  Strategische positie van de EU in de wereld. De Trojka wilde opkomen voor multilateralisme en streefde naar een gemeenschappelijke positie van de lidstaten over geopolitieke dreigingen.

2.

Meer informatie