Onderzoekscommissie Eerste Kamer: steviger rol wetgever nodig om discriminatie tegen te gaan

Tuesday, June 14 2022, 14:51

DEN HAAG (PDC i) - Antidiscriminatiewetgeving werkt onvoldoende en is gecompliceerd. Dat concludeert de parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving van de Eerste Kamer. Voorzitter Ruard Ganzevoort i van de commissie overhandigde vandaag het eerste exemplaar van het rapport 'Gelijk recht doen' aan Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn, na een jaar onderzoek.

De commissie concludeert verder dat ook niet op discriminatie gerichte wetgeving (onbedoeld) voor discriminatie kan zorgen en dat er daarom een afwegingskader moeten worden ingevoerd dat regering en parlement moet helpen om discriminerende effecten in wetgeving te voorkomen. De commisie stelt daarom dat de wetgever een stevigere rol op zich moet nemen, onder meer in de normstelling tegen discriminatie en de naleving van wetten en regels hiertegen.

De commissie heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van antidiscriminatie wetgeving op de terreinen arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en politie. Ook is het nagegaan welke oorzaken en mechanismen tot discriminatie leiden en welke maatregelen daartegen effectief kunnen zijn. Hierbij werd ook gekeken naar wat de Eerste Kamer hier zelf aan kan bijdragen tijdens het wetgevingsproces.

Bron: Eerste Kamer