Eerste Kamer stelt onderzoekscommissie in naar antidiscriminatiewetgeving

Wednesday, March 24 2021, 8:22

DEN HAAG (PDC i) - De Eerste Kamer heeft een Parlementaire Onderzoekscommissie ingesteld naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving. Senator Ruard Ganzevoort i (Groenlinks) is benoemd tot voorzitter van de commissie.

De aanleiding van het instellen van de commissie is een eerder ingediend onderzoeksvoorstel dat op 23 februari door de Eerste Kamer werd aangenomen. De focus van het onderzoek zijn de oorzaken van en oplossingen voor de kloof tussen de huidige antidiscriminatiewetgeving op papier en in de praktijk. Het onderzoek zal zich richten op vier sectoren: de arbeidsmarkt, onderwijs, socialezekerheid en politie.

Naast voorzitter Ganzevoort is Eric van der Burg i (VVD) tot ondervoorzitter benoemd, en zullen Martine Baay-Timmerman i (50PLUS), Paul Frentrop i (FVD), Hamit Karakus i (PvdA), Greet Prins i (CDA), en Petra Stienen i (D66) plaatsnemen in de commissie.

Bron: Eerste Kamer