Prof.Dr. R.R. (Ruard) Ganzevoort

foto Prof.Dr. R.R. (Ruard) Ganzevoort
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gabriela*Hengeveld
Source: Parlement.com.

Ruard Ganzevoort (1965) was van 7 juni 2011 tot 13 juni 2023 Eerste Kamerlid voor GroenLinks i. Sinds 2005 was hij hoogleraar praktische theologie en decaan aan de Vrije Universiteit. Sinds augustus 2023 is hij rector van het Insternational Institute of Sociale Studies. Eerder was hij onder meer Nederlands-Gereformeerd predikant, docent en lector. De heer Ganzevoort was binnen GroenLinks voorzitter van "De Linker Wang", platform voor religie en politiek. Hij is expert op het gebied van pastorale zorg en trauma. De heer Ganzevoort was voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties en van de commissie die een parlementair onderzoek uitvoerde naar effectiviteit van antidiscriminatie­wetgeving. Hij hield zich verder bezig met volksgezondheid, zorg, onderwijs, wetenschapsbeleid, cultuur en sport.

GroenLinks
in de periode 2011-2023: lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Reinder Ruard (Ruard)

Place and date of birth
Haarlem, 14 February 1965

2.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks

3.

Main functions and occupations

 • hoogleraar praktische theologie, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1 February 2005 until August 2023
 • lector theologie en levensbeschouwing, Christelijke Hogeschool "Windesheim" te Zwolle, from September 2007 until September 2009
 • directeur Adviesbureau Ruard Ganzevoort, from 2005
 • decaan faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1 January 2017 until August 2023
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 13 June 2023
 • rector ISS (Insternational Institute of Sociale Studies), from 15 August 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid redactieraad Journal of Empirical Theology, from January 2004

Previous (2/27)
 • president International Society for Empirical Research in Theology, from 2014 until 1 April 2018
 • lid Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen, NWO, from 2015 until 1 January 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter tijdelijke commissie onderzoekvoorstel parlementair onderzoek naar discriminatie in Nederland (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 1 December 2020 until 2 February 2021
 • voorzitter commissie parlementair onderzoek naar effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 23 March 2021 until 20 September 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd op 2 juli 2019 bij de verkiezing van de Kamervoorzitter in de derde stemronde verslagen door Jan Anthonie Bruijn (VVD). Hij kreeg 28 stemmen, tegen 34 voor Bruijn (11 stemmen waren blanco).

Private life
 • Woonde tussen zijn vijfde en achtste levensjaar in Suriname
 • Nadat hij openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit en een relatie aanging, ontnam de Nederlands-Gereformeerde Kerk hem in 2005 zijn ambtstitel 'predikant'

9.

Publications

Publications
"'Je moet niet berusten, het kan anders", Trouw 16 juli 2011 (rubriek 'De Tien Geboden')

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.