Conferentie over de Toekomst: initiatiefrecht voor Europees Parlement en af van veto lidstaten

Monday, May 2 2022, 12:20

DEN HAAG (PDC i) - Er moet een einde komen aan veto's van lidstaten bij stemprocedures i van de Raad van de EU i en de Europese Raad i, het Europees Parlement i moet het recht krijgen om wetsvoorstellen te initiëren, en er moeten transnationale kandidatenlijsten komen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat zijn enkele van de in totaal 49 voorstellen die afgelopen weekend zijn aangenomen door de Conferentie over de Toekomst van Europa i op haar laatste plenaire vergadering.

De laatste maanden hebben burgers aanbevelingen gedaan die zijn vertaald naar concrete beleidsvoorstellen, die door de Conferentie nu zijn aangenomen.

De 49 voorstellen voor verschillende beleidsthema's zoals klimaatverandering, migratie en economie, zijn uitgewerkt in 325 voorgestelde maatregelen. Op Europadag op 9 mei zal het eindrapport van de Conferentie met de voorstellen en maatregelen worden gepresenteerd aan de voorzitters van de Europese instellingen.

Voor enkele van deze voorstellen is een wijziging van de verdragen i nodig. In de verdragen is vastgelegd hoe de EU functioneert en welke bevoegdheden i de EU heeft. Daarom pleit het Europees Parlement voor een conventie met de Europese instellingen en nationale parlementen.

Guy Verhofstadt i, covoorzitter van de Conferentie en hoofd van de delegatie van het Europees Parlement, heeft aangegeven dat verschillende fracties in het Europees Parlement hiertoe morgen een resolutie zullen indienen tijdens de plenaire vergadering i van het Europees Parlement.

Bron: FD, Europees Parlement