Conferentie over de Toekomst van Europa: één digitaal platform, acht onderwerpen en een vijftal plenaire bijeenkomsten

Friday, March 26 2021, 11:11

DEN HAAG (PDC i) - Nadat op 10 maart het startschot voor de Conferentie over de toekomst van Europa werd gegeven in het Europees Parlement i, nam het uitvoerende orgaan van de Conferentie gisteren de eerste stappen om het evenement te lanceren. Daarmee wordt duidelijk hoe het debat met burgers over de toekomst van de EU i georganiseerd zal worden.

Om geen vertraging op te lopen, besliste de raad van bestuur om volgende maand, op 19 april, een meertalig digitaal platform te lanceren waarop burgers en actoren uit het maatschappelijk middenveld voorstellen kunnen indienen, deelnemen aan online debatten en evenementen kunnen organiseren - zowel online als offline. De bijdragen op het platform zullen de basis vormen voor nationale burgerpanels en thematische evenementen zoals burgerdialogen.

De debatten zullen over acht onderwerpen gaan: klimaatverandering, gezondheid, werk en economie, EU in de wereld, vrijheid en rechten, digitaal beleid, Europese democratie en een categorie 'andere ideeën', die de vrijheid geeft aan burgers om andere onderwerpen te introduceren. Hoewel het hoofdzakelijke doel is om een debat op gang te brengen tussen Europeanen, mogen ook niet-EU-burgers deelnemen aan de debatten.

Op 9 mei, de Dag van Europa i, zou de raad van bestuur een symbolisch evenement houden om de Conferentie te lanceren. De dag erna, op 10 mei, zou de eerste plenaire conferentiebijeenkomst gehouden worden. Afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie, zal de plenaire vergadering in hybride of afgeslankte vorm plaatsvinden, of zelfs met een maand opgeschoven worden. In totaal zullen er vier of vijf burgerpanels en plenaire bijeenkomsten georganiseerd worden.

De uitkomst van de Conferentie zal in het voorjaar van 2022 geëvalueerd worden in een rapport aan de belangrijkste Europese instellingen. Een groep van twaalf lidstaten, waaronder Nederland, zwakte de impact van de Conferentie al af door het wijzigen van EU-verdragen en wettelijke verplichtingen verbonden aan de conferentie expliciet uit te sluiten.

De raad van bestuur ondersteunt het driekoppig voorzitterschap van de conferentie, dat bestaat uit de voorzitters van de Europese Commissie i, het Europees Parlement en het wisselend voorzitterschap van de Raad, bij hun werkzaamheden. De samenstelling van het uitvoerend orgaan bestaat uit 3 vertegenwoordigers en 4 waarnemers van elke instelling. De nationale parlementen zullen nauw worden betrokken, net als andere organen of groepen, met name het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité i.

Bron: EUobserver.com