'Reglement van orde van ministerraad niet geschonden bij ontslag Keijzer'

Wednesday, October 13 2021, 13:28

DEN HAAG (PDC i) - Het kabinet heeft niet onrechtmatig gehandeld met betrekking tot het ontslag van staatssecretaris Mona Keijzer i, aldus demissionair premier Mark Rutte i. Rutte schrijft dit in de beantwoording van de Kamervragen die Pieter Omtzigt i over het ontslag heeft gesteld.

Omtzigt verwees in zijn vragen naar artikel 4 van het Reglement van orde i van de ministerraad. Dit artikel beschrijft dat de ministerraad besluit over voordrachten van de minister-president voor Koninklijke Besluiten tot benoeming en ontslag van ministers en staatssecretarissen. In de situatie van Keijzer is de ministerraad niet bijeengeroepen en Omtzigt vroeg zich af of deze gang van zaken in strijd is met het Reglement van orde.

Rutte stelt dat in de staatsrechtelijke praktijk situaties waarin bewindspersonen worden voorgedragen voor benoeming of ontslag doorgeens geen ruimte laten voor het bijeenroepen van de ministerraad. De premier schrijft het besluit genomen te hebben met instemming van de minister van Economische Zaken en Klimaat en de drie vicepremiers. Op deze manier zou "materieel gewaarborgd zijn dat het besluit is genomen in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad en recht gedaan is aan het Reglement van orde van de ministerraad".

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst