Brief regering; Afschriften van de koninklijke besluiten houdende verlening benoeming van dr. H.P.M. Knapen tot minister van Buitenlandse Zaken, benoeming van H.G.J. Kamp tot minister van Defensie en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister - Kabinetsformatie 2017

Deze brief is onder nr. 87 toegevoegd aan dossier 34700 - Kabinetsformatie 2017 en dossier 35788 - Kabinetsformatie 2021.

1.

Kerngegevens

Officiƫle titel Kabinetsformatie 2017; Brief regering; Afschriften van de koninklijke besluiten houdende verlening benoeming van dr. H.P.M. Knapen tot minister van Buitenlandse Zaken, benoeming van H.G.J. Kamp tot minister van Defensie en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister
Document date 27-09-2021
Publication date 28-09-2021
Nummer KST3470087
Reference 34700, nr. 87
Commission(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

34 700

Kabinetsformatie 2017

Nr. 87

BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2021

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van:

  • het koninklijk besluit d.d. 22 september 2021 nr. 2021001886 houdende benoeming van dr. H.P.M. Knapen tot Minister van Buitenlandse Zaken1.
  • het koninklijk besluit d.d. 22 september 2021 nr. 2021001887 houdende benoeming van H.G.J. Kamp tot Minister van Defensie2.
  • het koninklijk besluit d.d. 22 september 2021 nr. 2021001888 houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een Minister3.

Met ingang van 21 september 2021 heeft dhr. Knapen alle betaalde en onbetaalde (neven-)functies en andere nevenactiviteiten neergelegd, waaronder zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer. Het lidmaatschap van de Raad van Advies van Brainport Eindhoven eindigt per 1 oktober 2021, feitelijk zal hij daar geen werkzaamheden meer voor verrichten. Het lidmaatschap van de supervisory board van Pro Credit Holding is opgeschort voor de duur van zijn ministerschap.

De heer Kamp heeft alle betaalde en onbetaalde (neven-)functies en andere nevenactiviteiten neergelegd.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

  • M. 
    Rutte

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

3    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-34700-87 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 34 700, nr. 87


3.

Attachments

 
 
 

4.

More information

 

5.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.