Mr.Drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies

foto Mr.Drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies
bron: Martin Sharrott 2015
Source: Parlement.com.

CDA-politica met een veelzijdige bestuurlijke loopbaan. Na bij onderzoeksbureaus en de provincie werkzaam te zijn geweest, werd zij in 2002 Tweede Kamerlid. Hield zich vooral bezig met het milieubeleid en duurzaamheid, bestuurlijke vernieuwing, werk en bijstand, met zaken rond het koninklijk huis en met de werkwijze van de Kamer. In 2007-2010 vicefractievoorzitter en na de verkiezingen van 2010 waarnemend partijvoorzitter. Werd na de Statenverkiezingen van 2011 provinciebestuurder. In december dat jaar volgde zij Donner i in het kabinet-Rutte I i op als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na waarnemend burgemeester van Stichtse Vecht te zijn geweest, is zij sinds december 2014 burgemeester van Alphen aan den Rijn. Nuchtere, betrokken bestuurder, die al op haar zeventiende politiek actief werd.

CDA
in de periode 2002-2012: lid Tweede Kamer, minister, partijvoorzitter

1.

First names

Jantje Wilhelmina Elisabeth (Liesbeth)

2.

Personal data

Place and date of birth
Alphen aan den Rijn, 6 April 1966

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1984

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 17 June 2010
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met ruimte en wonen, economische zaken en Deltapoort) van Zuid-Holland, from 27 April 2011 until 16 December 2011
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 16 December 2011 until 5 November 2012
 • eigenaar "Liesbeth Spies Advies", from February 2013 until December 2014
 • waarnemend burgemeester van Stichtse Vecht, from 8 July 2014 until 15 December 2014
 • burgemeester van Alphen aan den Rijn, from 15 December 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/10)
 • lid VNG (thema's Bestuur en Veiligheid) (als burgemeester)
 • lid Begeleidingscommissie onderzoek coronacrisis, Onderzoeksraad voor Veiligheid, from October 2020

Previous (2/18)
 • voorzitter Raad van Toezicht Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omgeving, until June 2017
 • vicevoorzitter Eipa (European Institute for Public Administration)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from December 2007 until 12 May 2009

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Werd in juni 2007 mede-indiener van een eerder door haar fractiegenoten Jan ten Hoopen en Jos Hessels ingediend initiatiefwetsvoorstel over levering van warmte aan verbruikers

Policy-making activities as minister (2/6)
 • Diende in 2012 een voorstel tot Grondwetsherziening in eerste lezing in tot vermindering van het aantal Tweede en Eerste Kamerleden (33.345)
 • Dwong in 2012 de Rotterdamse woningcorporatie Vestia tot de afkoop van de verliesgevende derivatenportefeuille om daarmee een faillissement te voorkomen. Met de reddingsoperatie was een bedrag van twee miljard euro gemoeid, dat deels door andere corporaties werd opgebracht. Banken moesten een derde afschrijven van de vorderingen op Vestia.

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 2012 de Wet revitalisering generiek toezicht (Stb. 233) tot stand. De wet vereenvoudigt het stelsel van toezicht op provincies en gemeenten (taakverwaarlozing, schorsing en vernietiging) en concentreert het stelsel van interbestuurlijk toezicht zoveel mogelijk in de Provinciewet en de Gemeentewet. Basis voor de herziening was een rapport van de Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtsarrangementen. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door minister Bijleveld-Schouten en in 2011 in de Tweede Kamer verdedigd door miniister Donner. (32.389)
 • Bracht in 2012 een wijziging (Stb. 531) van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers tot stand, waardoor per 1 september 2012 de maximumduur voor de wachtgeldregeling voor politici gelijk wordt gesteld aan de maximum duur van de uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) (33.298)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Uitte in juli 2011 in een interview met weekblad "Story" ernstige kritiek op het voornemen om het aantal parlementsleden te verminderen. Als minister was zij in 2012 medeverantwoordelijk voor indiening van een daartoe strekkend wetsvoorstel.
 • Was in mei 2012 kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA, maar kreeg bij een verkiezing door de leden slechts 3,7 procent van de stemmen

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.