Dr. S.E.B. Bierema

foto Dr. S.E.B. Bierema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Liberale herenboer uit het Groningse land, die enige tijd (kort voor en na de Tweede Wereldoorlog) de liberale Tweede Kamerfractie leidde. Studeerde landbouwkunde in Duitsland. Kwam uit een familie met veel 'public spirit'. Was actief in diverse landbouworganisaties in Groningen en bestuurder van de Centrale Raiffeisenbank en was een deskundige op agrarisch gebied. Tijdens de crisis van de jaren dertig voorstander van overheidssteun aan de landbouwsector, wat niet alle liberalen hem in dank afnamen. Sloot zijn politieke loopbaan af als senator. Rustige, evenwichtige man die zichzelf bescheiden opstelde.

VVD, Vrijheidsbond, PvdV
in de periode 1922-1950: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Steven Edzo Broeils

Place and date of birth
Usquert, 12 November 1884

Place and date of death
Usquert, 14 February 1950

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", until 14 March 1946 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), from 14 March 1946 until 24 January 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 24 January 1948

3.

Main functions and occupations

 • landbouwer te Usquert, from 1909 (ca. 75 ha.)
 • lid gemeenteraad van Usquert, from September 1917 until 4 September 1923
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 July 1922 until 15 September 1925
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 February 1927 until 27 July 1948
 • fractievoorzitter Liberale Staatspartij Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 October 1933 until 14 March 1946
 • fractievoorzitter PvdV Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 March 1946 until 27 July 1948
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 27 July 1948 until 14 February 1950

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Staatscommissie onderzoek wijziging procedure Grondwetsherziening (Staatscommissie-Beel), from 1 March 1946 until 1 April 1946
 • lid Staatscommissie onderzoek Grondwetsherziening vanwege hervorming van de staatkundige structuur van het Koninkrijk (Staatscommissie-Beel), from 29 September 1947 until March 1948

Derived functions (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1936 until May 1937
 • voorzitter begrotingscommissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 September 1946 until September 1947

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met landbouw en economische zaken en daarnaast, als fractievoorzitter, met algemene politieke kwesties en overheidsfinanciën
 • In de Eerste Kamer voerde hij vooral het woord over financiële zaken

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Afkomstig uit de kring der Liberale Unie
 • Behoorde in juli 1933 tot 28 prominenten die een adres voor devaluatie van de gulden ondertekenden
 • Was ondanks ernstige ziekte aanwezig bij de stemming over de Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië

Private life
 • Zijn grootvader van moederszijde was mederoprichter van de Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Uithuizen
 • Zijn vader was gemeenteraadslid (1899-1917) en wethouder (1913-1917) van Usquert

Campaign trail
 • In 1948 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

9.

Publications

Publications
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden", deel II, 28
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.