Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • Kieswet, partijfinanciering, verkiezingen
 • de bestuurlijke indeling (Rijk i, provincies, gemeenten), financiën lagere overheden, grotestedenbeleid, herindelingen
 • Huis voor de Klokkenluiders
 • politie, brandweer en rampenbestrijding
 • arbeidsmarktbeleid, arbeidsvoorwaarden en pensioenen voor overheidspersoneel en politieke ambtsdragers, de Algemene bestuursdienst en Bureau Internationale ambtenaren
 • verzelfstandigingen
 • regeldruk burgers'
 • paspoort, privacy, basisregistratie, identiteit
 • AIVD
 • overheidsvoorlichting (Rijksvoorlichtingsdienst)
 • wonen en bouwen
 • ruimtelijke ordening, Omgevingswet
 • Rijksdienst

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van Algemene Zaken en wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is K.B. (Kiki) Hagen. Ondervoorzitter is E.A. (Erik) Haverkort. Griffier is dhr. G. Honsbeek.

1.

Leden

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2019-11-13 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS  
2019-03-18 35165 - Verkiezingen  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-08-31 36400 - Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning i 2e
2023-06-30 36387 - Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie i 2e
2023-06-23 36382 - Wet implementatie Open data richtlijn i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2023-09-20 36435 C - Wijziging begroting provinciefonds 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) 2e
2023-09-19 36435 B - Wijziging begroting gemeentefonds 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)  
2023-09-19 36410 IIA - Vaststelling begroting Staten-Generaal 2024 2e

5.

Dossiers (overige)

2023-03-22 36328 - Raming Tweede Kamer 2024  
2022-06-27 36149 - Initiatiefnota “Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspectie”  
2022-05-25 36111 - Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot vaststelling van de Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer