Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - EU monitor

EU monitor
Monday, August 3, 2020
calendar

Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • Kieswet, partijfinanciering, verkiezingen
 • de bestuurlijke indeling (Rijk i, provincies, gemeenten), financiën lagere overheden, grotestedenbeleid, herindelingen
 • Huis voor de Klokkenluiders
 • politie, brandweer en rampenbestrijding
 • arbeidsmarktbeleid, arbeidsvoorwaarden en pensioenen voor overheidspersoneel en politieke ambtsdragers, de Algemene bestuursdienst en Bureau Internationale ambtenaren
 • verzelfstandigingen
 • regeldruk burgers'
 • paspoort, privacy, basisregistratie, identiteit
 • AIVD
 • overheidsvoorlichting (Rijksvoorlichtingsdienst)
 • wonen en bouwen
 • ruimtelijke ordening, Omgevingswet
 • Rijksdienst

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van Algemene Zaken en wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is E. (Erik) Ziengs. Ondervoorzitter is H.G.J. (Hanke) Bruins Slot. Griffier is dhr. C. Roovers.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
2A. (Albert) van den Bosch (Bron: Website VVD.nl)Bosch, A. van denVVD
3Photo M. (Martin) BosmaBosma, Drs. M.PVV
4Website CDA.nlDam, Mr. Ch.J.L. vanCDA
5Jessica-van-EijsEijs, Ir. J.M.C. vanD66
6Eva van EschEsch, E.M. vanPvdD
7Photo H.P.J. (Henk) van GervenGerven, Drs. H.P.J. vanSP
8S.J.F. (Stieneke) van der Graaf LL.M (Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018)Graaf LL.M, S.J.F. van der CU
9Photo Th.U. (Theo) HiddemaHiddema, Mr. Th.U.FVD
10Drs. D.A.N. (Daniel) Koerhuis (Bron: Website VVD.nl)Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
11Photo A. (Alexander) KopsKops, A.PVV
12Photo A.H. (Attje) KuikenKuiken, Drs. A.H.PvdA
13J. (Jan) Middendorp MSc MA (Bron: Website VVD.nl)Middendorp MSc MA, J.VVD
14Website CDA.nlMolen, H. van derCDA
15Gerrit-Jan van OtterlooOtterloo, G.J.P. van50PLUS
16Selçuk ÖztürkÖztürk, S.DENK
17Nevin Özütok jonas Fotograaf: Jonas van ImpeÖzütok, Drs. N.GL
18Photo A.A.G.M. (Ronald) van RaakRaak, Dr. A.A.G.M. vanSP
19vl9mk1zmjbajRegterschot, Drs. K.VVD
20Paul Smeulders Fotograaf: Jonas van ImpeSmeulders, Drs. P.H.M.GL
21Joost-SnellerSneller MA, J.C.D66
22website CDA.nlTerpstra, Drs. J.H.CDA
23Kees-Verhoeven2Verhoeven, Drs. K.D66
24Erik ZiengsZiengs, E.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Photo R.R. (Roy) van AalstAalst, R.R. vanPVV
2A.A. (Thierry) AartsenAartsen, A.A.VVD
3Photo M. (Mahir) AlkayaAlkaya, M.SP
4Photo F. (Farid) AzarkanAzarkan Msc, Drs. F.DENK
5Photo Th.H.Ph. (Thierry) BaudetBaudet, Dr. Th.H.Ph. FVD
6Photo S.M. (Sandra) BeckermanBeckerman, Dr. S.M.SP
7Website CDA.nlBerg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
8Vera-BergkampBergkamp, Drs .V.A.D66
9Marijke-van-BeukeringBeukering-Huijbregts, M.J.Th.G. vanD66
10A. (André) Bosman (Bron: Website VVD.nl)Bosman, A.VVD
11Kathalijne BuitenwegBuitenweg, Dr. K.M.GL
12Drs. R.K. (Carla) Dik-Faber (Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018)Dik-Faber, Drs. R.K.CU
13Dr. T. (Tobias) van Gent (Bron: Website VVD.nl)Gent, Dr. T. vanVVD
14Website CDA.nlGeurts, J.L.CDA
15Lilian HelderHelder, Mr. L.M.J.S.PVV
16Photo F.M. (Femke Merel) van Kooten-ArissenKooten-Arissen LLB, F.M. vanGKVK
17Ing. T.J.H. (Tom) van den NieuwenhuijzenNieuwenhuijzen-Wittens, ing. T. J.H. van denGL
18Photo H. (Henk) NijboerNijboer, Drs. H.PvdA
19Photo J.M. (Jan) PaternottePaternotte, J.M.D66
20Photo L. (Léonie) SaziasSazias, L.50PLUS
21Kees van der Staaij (Bron: Website SGP / © Jeroen Bouman)Staaij, Mr. C.G. van derSGP
22Website CDA.nlToorenburg, Dr. M.M. vanCDA
23A. (Aukje) de Vries (Bron: Website VVD.nl)Vries, Drs. A. deVVD