Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • Kieswet, partijfinanciering, verkiezingen
 • de bestuurlijke indeling (Rijk i, provincies, gemeenten), financiën lagere overheden, grotestedenbeleid, herindelingen
 • Huis voor de Klokkenluiders
 • politie, brandweer en rampenbestrijding
 • arbeidsmarktbeleid, arbeidsvoorwaarden en pensioenen voor overheidspersoneel en politieke ambtsdragers, de Algemene bestuursdienst en Bureau Internationale ambtenaren
 • verzelfstandigingen
 • regeldruk burgers'
 • paspoort, privacy, basisregistratie, identiteit
 • AIVD
 • overheidsvoorlichting (Rijksvoorlichtingsdienst)
 • wonen en bouwen
 • ruimtelijke ordening, Omgevingswet
 • Rijksdienst

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van Algemene Zaken en wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is K.B. (Kiki) Hagen. Ondervoorzitter is J.J. (Jan) Klink. Griffier is Mw. A. de Vos.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Stephan van BaarleBaarle MA, S.R.T. vanDENK
2RS34568_2021_SP_Portretten_Sandra_100Beckerman, Dr. S.M.SP
3Salima-Belhaj-1Belhaj, S.D66
4Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
5Photo M. (Martin) BosmaBosma, Drs. M.PVV
6Faissal BoulakjarBoulakjar, F.D66
7Laura Bromet_4Bromet, Drs. L.GL
8hind1Dekker-Abdulaziz MSc, H.D66
9Drs. I. (Inge) van DijkDijk, Drs. I. vanCDA
10Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
11Esch, E.M. (Eva) vanEsch, E.M. vanPvdD
12Website CDA.nlGeurts, J.L.CDA
13S.J.F. (Stieneke) van der Graaf LL.M (Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018)Graaf LL.M, S.J.F. van der CU
1424-Peter de GrootGroot MSc, P.Ch. deVVD
15Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
16HagenHagen MA, K.B. D66
1740-Erik HaverkortHaverkort MSC, E.A.VVD
18Photo R.J. (Roelien) KammingaKamminga, Drs. R.J.VVD
19Drs. B.C. (Barbara) KathmannKathmann, Drs. B.C.PvdA
20J.F. (Jesse) KlaverKlaver, J.F.GL
2135-Jan KlinkKlink, J.J.VVD
22Pasfoto Marieke K.Koekkoek LL.M, M.Volt
23Photo A. (Alexander) KopsKops, A.PVV
24RS34596_210201_SP_#02_Renske_LeijtenLeijten BA, R.M.SP
25Photo B. (Barry) MadlenerMadlener, B.PVV
26fvd_meijeren_vanMeijeren, Mr. G.F.C. vanFVD
2726-Fahid MinhasMinhas MA, F.B.VVD
28Website CDA.nlMolen, H. van derCDA
29Drs. H. (Henk) NijboerNijboer, Drs. H.PvdA
30Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
31Q.A. (Queeny-Aimée) Rajkowski MScRajkowski MSc, Q.M.VVD
32S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
33Joost-SnellerSneller MA, J.C.D66
3438-Mark StrolenbergStrolenberg, M.F.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1A.A. (Thierry) AartsenAartsen, A.A.VVD
2Dr. K. (Khadija) AribArib, Dr. K.PvdA
3Photo F. (Farid) AzarkanAzarkan Msc, F.DENK
4Drs. J.A.M.J. (Joba) van den Berg [bron: CDA]Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
5Marijke-van-BeukeringBeukering-Huijbregts, M.J.Th.G. vanD66
6Kauthar BouchalikhtBouchallikh MSc, K.GL
730-Ruben BrekelmansBrekelmans MPA, MSc, R.P.VVD
816-Thom van CampenCampen MSc, A.A.H. vanVVD
9Ir. L.A.J.M. (Laurens) DassenDassen MA, L.A.J.M.Volt
1022-Ulysse EllianEllian, Mr. UVVD
1118-Silvio ErkensErkens MSc, S.P.A.VVD
12Lisa van GinnekenGinneken, L.M. vanD66
13Photo M. (Machiel) de GraafGraaf, M. dePVV
14Pieter GrinwisGrinwis, P.A.CU
1512-Eelco HeinenHeinen MSc, E.VVD
16Lilian HelderHelder, Mr. L.M.J.S.PVV
17RS34594_210201_SP_#05_Maarten_HijinkHijink MSc, H.P.M.SP
18fvd_houwelingen_vanHouwelingen, Dr. P. vanFVD
19RS34563_2021_SP_Portretten_Michiel_085Nispen, Mr. M. vanSP
20Website CDA.nlOmtzigt, Dr. P.H.Lid-Omtzigt
21Drs. K.P. (Kati) PiriPiri, Drs. K.P.PvdA
22d66_podtPodt MSc, A.M.D66
23Raan, L. (Lammert) vanRaan, Drs. L. vanPvdD
24Sjoerd-Sjoerdsma2Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
25Kees van der Staaij (Bron: Website SGP / © Jeroen Bouman)Staaij, Mr. C.G. van derSGP
26Pim van StrienStrien, P.J.Th. vanVVD
27Photo V.D.D. (Danai) van WeerdenburgWeerdenburg, Mr. V.D.D. vanPVV
28Hanneke van der WerfWerf MA, J.J. van derD66
29L.M. (Lucille) WernerWerner, L.M. CDA
30Lisa WesterveldWesterveld, Drs. E.M.GL

3.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2019-11-13 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS  
2019-03-18 35165 - Verkiezingen  

4.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2022-12-02 36263 - Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma i 2e
2022-10-07 36219 - Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing) i 1e
2022-10-07 36218 - Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten) i 2e

5.

Dossiers (begrotingen)

2022-11-24 36250 IIB - Wijziging begroting overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2022 (Najaarsnota) 2e
2022-11-24 36250 III - Wijziging begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (Najaarsnota) 2e
2022-11-24 36250 VII - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Najaarsnota) 2e

6.

Dossiers (overige)

2022-05-25 36111 - Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot vaststelling van de Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer  
2022-05-10 36101 - Initiatiefnota over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen  
2022-03-25 36062 - Raming Tweede Kamer 2023 i