Onderzoek: het gebruik van verantwoordingsinformatie door Kamerleden en de rol van vindbaarheid

Source: Governance and Global Affairs (FGGA) i, published on Friday, May 28 2021, 8:15.

Welke rol speelt de vindbaarheid van verantwoordingsinformatie in het gebruik hiervan door Kamerleden? Dr. Valérie Pattyn, Prof. Dr. Caelesta Braun en Menno de Groot van het Instituut Bestuurskunde onderzochten samen met KWINK groep en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur of het meesturen van een toelichting op de onderbouwing van beleid in een afzonderlijke bijlage zorgt voor meer aandacht voor deze informatie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Op basis van een systematische analyse van kamerstukken en interviews met Kamerleden werd geconcludeerd dat de toelichting niet altijd wordt gebruikt, en dat vindbaarheid hierbij slechts één factor van betekenis is. Het onderzoek levert ook concrete inzichten over hoe het gebruik van verantwoordingsinformatie in de toekomst kan worden verbeterd. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Financiën.

Het eindrapport van deze evaluatie naar het gebruik van Bijlage CW3.1 door Tweede Kamer is vrijgegeven op Verantwoordingsdag.

Bekijk het eindrapport

 

Op woensdag 19 mei 2021 was het Verantwoordingsdag. Op Verantwoordingsdag leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2020. Het kabinet presenteert op Verantwoordingsdag het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 en het Rijksjaarverslag 2020 (jaarverslagen van alle ministeries). Lees meer