Algemene Rekenkamer: financiële verplichtingen Rijk voldoen in 2019 te vaak niet aan de norm

Wednesday, May 20 2020, 14:30

DEN HAAG (PDC i) - De Algemene Rekenkamer heeft bij monde van haar voorzitter Arno Visser i haar verantwoordingsonderzoek over 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Rekenkamer controleert of alle financiële verplichtingen die het Rijk in 2019 is aangegaan, ruim 267 miljard euro, rechtmatig zijn. Dat is voor 98,92 procent het geval. Daarmee komt de overheid voor het eerst in ruim tien jaar onder de toegestane grens van 1 procent.

Het meest in het oog springende probleemgeval is de aankoop van aandelen KLM. De regering heeft toen 744 miljoen uitgegeven zonder vooraf toestemming te vragen aan het parlement. Dat mag niet. Ook het ministerie van OCW heeft meer uitgegeven dan met het parlement was afgesproken, zo'n 154 miljoen. De Rekenkamer is dan ook kritisch op het begrotingsbeheer van dat departement.

De Rekenkamer maant de Kamer goed op te letten bij alle maatregelen in het bestrijden van de coronacrisis, waar het risico op ongecontroleerde uitgaven groot is.

De Rekenkamer stelt ook dat het Rijk te vaak voorwaarden stelt aan de decentralisatie-uitkeringen aan provincies en de gemeenten. De afspraken zijn dat provincies en gemeenten dat naar eigen inzicht mogen besteden, en dus niet gebonden zouden moeten zijn aan allerlei randvoorwaarden van zaken die het Rijk belangrijk vindt.

Bron: Algemene Rekenkamer