Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Source: Europa Nu.

Dit orgaan is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa i, samen met het Comité van Ministers i. De vergadering vertegenwoordigt de politieke bewegingen in Europa en is een platform waar parlementariërs uit 46 Europese landen elkaar kunnen treffen.

De Vergadering bestaat uit leden van de nationale parlementen van de lidstaten en telt 306 zetels. Omdat de leden van de Parlementaire Vergadering ook lid zijn van de nationale parlementen, vindt een directe terugkoppeling plaats op nationaal niveau. Nederland is vertegenwoordigd door zeven Eerste en Tweede Kamerleden.

De Parlementaire Vergadering is de 'denktank' van de Raad en adviseert het Comité van Ministers. Alle leden hebben zitting in de nationale parlementen van de lidstaten. De Vergadering komt ieder jaar vier maal in Straatsburg bijeen en één keer in één van de lidstaten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gediscussieerd over alle denkbare zaken die van Europees belang zijn. De Parlementaire Vergadering wordt ook wel Parlementaire Assemblee genoemd.

1.

Kerngegevens

Locatie (stad)

Straatsburg

Locatie (land)

Frankrijk

Aard organisatie

Orgaan van de Raad van Europa i

Website

http://assembly.coe.int/

2.

Taken en werkwijze

De Parlementaire Vergadering neemt drie soorten teksten aan:

  • aanbevelingen over voorstellen die in het Comité van Ministers worden behandeld
  • resoluties waarin de Parlementaire Vergadering het eigen standpunt duidelijk wil maken
  • opinies over allerlei zaken, met name lidmaatschapsaanvragen, internationale verdragen en conventies en andere soort teksten

Inhoudelijk richt de Parlementaire Vergadering zich met name op mensenrechten en democratie, de strijd tegen terrorisme, migratie, onderwijs, cultuur en wetenschap, minimumnormen voor werknemers en milieu en landbouw. Ook bespreekt de Parlementaire Vergadering regionale crises waar één of meerdere lidstaten bij betrokken zijn.

De Parlementaire Vergadering leidt verder het pan-Europese programma voor samenwerking tussen parlementen (Demoparl). Dit programma staat open voor lidstaten en verzorgt:

  • cursussen en trainingen voor parlementariërs en het opzetten van een parlementaire organisatie
  • multilaterale en bilaterale samenwerking op wetgevend gebied
  • steun bij het documenteren en organiseren van vergaderingen

Verder kiest de Parlementaire Vergadering de secretaris-generaal van de Raad van Europa, de rechters van het Europese Hof van de Rechten van de Mens i, en de Commissaris voor de Mensenrechten.

Ten slotte nodigt de Parlementaire Vergadering regelmatig internationale organisaties uit om gedachten uit te wisselen. Met name met de Organisatie voor vrede en veiligheid in Europa i (OVSE) zijn de betrekkingen hecht, maar ook de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling i (EBRD), het Europees Parlement i en verschillende agentschappen van de Verenigde Naties i zijn vaak te gast in Straatsburg.

Organisatie

De Parlementaire Vergadering komt vijf keer per jaar bijeen, vier keer in Straatsburg en één keer in een lidstaat. De Vergadering heeft 306 leden en 306 plaatsvervangers, die zijn voorgedragen door de nationale parlementen. De delegaties zijn dusdanig samengesteld dat de belangrijkste politieke groeperingen zijn vertegenwoordigd.

Er zijn vijf politieke groepen in de vergadering: Sociaaldemocraten (waar de PvdA en GroenLinks zich bij hebben aangesloten), de Alliantie van Liberalen en Democraten (waar de VVD en D66 zich bij hebben aangesloten), Europese Volkspartij / christendemocraten (waar het CDA zich bij heeft aangesloten), Europese Conservatieven (waar JA21 zich bij heeft aangesloten) en Europees Unitair Links (waar de SP zich bij heeft aangesloten).

Daarnaast zijn er tien commissies, die op een meer regelmatige basis vergaderen en het werk van de Vergadering voorbereiden. Een Permanent Comité bereidt de werkzaamheden voor en neemt de lopende zaken waar. Het Comité komt ten minste drie keer per jaar bijeen. Namens de Parlementaire Vergadering kan het Permanent Comité adviezen uitbrengen en aanbevelingen doen aan het Comité van Ministers.

Nederlandse voorzitters

Senator Tiny Kox i is sinds 24 januari 2022 voorzitter van de Parlementaire Vergadering. In het verleden waren VVD-politicus De Koster i (1978 tot 1981) en CDA-politicus René van der Linden i (2005 tot 2008) ook voorzitter.

3.

Positie lidstaten

De zetelverdeling in de Parlementaire Vergadering is gebaseerd op de bevolkingsomvang en is als volgt (totaal 306 zetels):

zetels

landen met dit aantal zetels

18

Duitsland, Frankrijk, Italië, Turkije, Verenigd Koninkrijk

12

Oekraïne, Polen, Spanje

10

Roemenië

7

België, Griekenland, Hongarije, Nederland, Portugal, Servië, Tsjechië

6

Azerbeidzjan, Bulgarije, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland

5

Bosnië en Herzegovina, Denemarken, Finland, Georgië, Kroatië, Moldavië, Noorwegen, Slowakije

4

Albanië, Armenië, Ierland, Litouwen

3

Cyprus, Estland, IJsland, Letland, Luxemburg, Malta, Montenegro, Noord-Macedonië, Slovenië

2

Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino