PvdD en Europa: afschaffing landbouwsubsidies, geen uitbreiding EU

Monday, November 16 2020, 12:29

DEN HAAG (PDC i) - De Partij voor de Dieren i zegt in haar concept-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 i dat de Europese Unie i nog te veel gericht is op het promoten van de wereldwijde vrijhandel en het beschermen van belangen van grote bedrijven en de bio-industrie.

Enkele belangrijke punten uit het programma:

 • subsidies in het kader van Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden afgeschaft. Deze middelen worden ingezet voor de transitie naar een agro-ecologische en diervriendelijke landbouw
 • het coronaherstelpakket i en toekomstige noodfondsen mogen niet worden besteed aan activiteiten van sectoren die verantwoordelijk zijn voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis, zoals de bio- en fossiele industrie. De herstelpakketten moeten juist helpen de klimaat- en biodiversiteitscrisis te bestrijden
 • de EU i en de eurozone i worden niet verder uitgebreid. Er gaan geen nieuwe bevoegdheden naar de EU
 • de Europese Meerjarenbegroting gaat niet omhoog
 • minimaal vijftig procent van de Europese begroting moet ten goede komen aan klimaat, natuur en milieu
 • er gaan niet meer bevoegdheden naar de Europese Commissie i, maar de rol van het Europees Parlement i ten opzichte van de Europese Commissie wordt versterkt
 • de ECB i moet onder parlementaire controle worden gebracht
 • landen moeten de Eurozone kunnen verlaten
 • betalingen uit Europese fondsen moeten stopgezet kunnen worden als de rechtsstaat in een lidstaat in het geding komt
 • De PvdD spreekt zich uit tegen handelsverdragen als CETA en verdragen met China
 • geïmporteerde producten moeten aan dezelfde regels voldoen als in Europa geproduceerde producten
 • opzeggen vluchtelingendeal met Turkije en eerlijke verdeling van vluchtelingen over Europa
 • Frontex i wordt vervangen door humanitaire missies
 • Er komt geen Europees leger. i

Bron: Partij voor de Dieren