Kabinet wil geen gekozen formateur

Monday, December 9 2019, 15:00

DEN HAAG (PDC i) - Het kabinet i neemt het voorstel van de staatscommissie Parlementair stelsel i om burgers een kabinetsformateur te laten kiezen, niet over. In de brief die minister Knops i vrijdag aan Kamervoorzitter Arib i richtte, stelt hij dat de kabinetsformatie i wel nader onderzocht moet worden. Hij wil met de Tweede Kamer i overleggen over verschillende voorstellen over hoe zo'n onderzoek eruit moet komen te zien.

Knops schrijft in de brief ook over de wens van het kabinet om een burgerforum voor jongeren in het leven te roepen. Hij geeft aan dat de naam 'jongerenparlement' de lading wellicht niet goed dekt. Doel van het forum is volgens Knops om de betrokkenheid van jongeren bij de politiek te vergroten en de stem van jongeren nadrukkelijker te laten klinken in de Nederlandse democratie.

Naast deze onderwerpen zijn er ook onderdelen van het rapport van de staatscommissie Parlementair stelsel waar het kabinet nog geen standpunt over heeft ingenomen. Dit zijn onder andere de doorlichting van het wettelijk kader voor de verhouding met decentrale overheden en de evaluatie van rijksorganen op afstand. Knops geeft aan dat het kabinet wel met deze onderwerpen aan de slag is, maar de Kamers er pas na de jaarwisseling over kan informeren.

Bron: Tweede Kamer, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties