Dr. K. (Khadija) Arib

foto Dr. K. (Khadija) Arib
bron: Flickr / Partij van de Arbeid
Source: Parlement.com.

Khadija Arib (1960) was vanaf 19 mei 1998 tot 4 november 2022, met een onderbreking van 30 november 2006 tot 1 maart 2007, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Van 13 januari 2016 tot 7 april 2021 was zij voorzitter van de Tweede Kamer. Mevrouw Arib is van Marokkaanse afkomst en kwam op haar vijftiende naar Nederland. Zij was voor zij Kamerlid werd onder meer waarnemend hoofd en senior-beleidsmedewerker Maatschappelijke Opvang en Gezondheidszorg van de gemeente Amsterdam. In de Tweede Kamer hield zij zich bezig met gezondheidszorg, medisch-ethische vraagstukken, bestrijding van mensenhandel en zedenwetgeving. Zij was voorzitter van de algemene commissie voor Jeugdzorg i en gedurende korte tijd van de tijdelijke commissie corona i.

PvdA
in de periode 1998-2022: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

1.

First name

Khadija (Khadija)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hedami (Marokko), 10 October 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 30 November 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 2007 until 4 November 2022
 • waarnemend voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 December 2015 until 13 January 2016
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 January 2016 until 7 April 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid Raad van Toezicht OLVG-ziekenhuis te Amsterdam, from 1 January 2022
 • voorzitter Raad van Toezicht ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, from 1 January 2022

Previous (2/21)
 • voorzitter curatorium Internationaal Perscentrum "Nieuwspoort", from January 2016 until March 2021
 • lid Raad van Advies Carnegiestichting, from January 2016 until 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/10)
 • voorzitter werkgroep viering 100 jaar kiesrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2018 until 2020
 • voorzitter Tijdelijke Commissie Corona (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 6 July 2022 until 4 October 2022

Honorary positions
 • lid Comité van Aanbeveling "Vrienden van theater 'de Roode Bioscoop'", from 13 March 2013
 • lid Comité van Aanbeveling 100 jaar Kiesrecht, from August 2017 until 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/9)
 • Nam in 2022 de verdediging over van het in 2016 door Albert de Vries ingediende initiatiefwetsvoorstel bestrijding krimpproblematiek in (34.520)
 • Was tussen 7 juli 2022 en 4 november 2022 voorzitter van de tijdelijke commissie corona, die de parlementaire enquête naar de aanpak van de coronapandemie voorbereidde. Zij vertrok uit de Kamer toen de werkzaamheden van deze commissie nog niet waren afgerond.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/13)
 • Het presidium van de Tweede Kamer kondigde op 28 september 2022 een onderzoek naar haar interne functioneren als Kamervoorzitter in de periode 2016-2021. Dat gebeurde op basis van (anonieme) bronnen die haar betichtten voor een onveilige werksituatie te hebben gezorgd. Zij gaf aan het onderzoek op basis anonieme brieven bij haar als een 'dolkstoot' was binnengekomen. Voordat zij op de hoogte was gesteld, was het presidiumbesluit uitgelekt. In het presidium zat ook haar fractiegenoot Henk Nijboer, die aangaf achter het besluit te staan.
 • Enkele fracties stelden (ultimatief) vragen aan het presidium over de gang van zaken, maar de PvdA-fractie ondertekende die niet. Dat laatste zag Arib als een gebrek aan vertrouwen van haar eigen fractie, waarop zij haar vertrek uit de Kamer aankondigde. PvdA-fractievoorzitter Kuiken liet weten de vragen juist vanwege de zuiverheid niet te hebben meeondertekend.
 • Vertrok op 4 november 2022 uit de Tweede Kamer, zonder afscheidsspeech in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Private life
 • Haar ouders waren werkzaam in een wasserij in Schiedam. Haar vader overleed in 1980.

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 en 2021 nummer 2 op de PvdA-kandidatenlijst. Kreeg in 2017 48.440 en in 2021 52.493 stemmen.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 24, 2020.