Dr. K. (Khadija) Arib

foto Dr. K. (Khadija) Arib
bron: Flickr / Partij van de Arbeid
Source: Parlement.com.

Khadija Arib (1960) was van 19 mei 1998 tot en met 1 oktober 2022 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA i, met een onderbrekening van 30 november 2006 tot 1 maart 2007. Van 13 januari 2016 tot 7 april 2021 was zij voorzitter van de Tweede Kamer. Mevrouw Arib is van Marokkaanse afkomst en kwam op haar vijftiende naar Nederland. Zij was voor zij Kamerlid werd onder meer waarnemend hoofd en senior-beleidsmedewerker Maatschappelijke Opvang en Gezondheidszorg van de gemeente Amsterdam. In de Tweede Kamer hield zij zich bezig met gezondheidszorg, medisch-ethische vraagstukken, bestrijding van mensenhandel en zedenwetgeving. Zij was voorzitter van de algemene commissie voor Jeugdzorg i. In de periode 2012-2016 was zij eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer en in de periode 2014-2016 secretaris van de PvdA-fractie.

PvdA
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

1.

First name

Khadija (Khadija)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hedami (Marokko), 10 October 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 30 November 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 2007 until 1 October 2022
 • waarnemend voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 December 2015 until 13 January 2016
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 January 2016 until 7 April 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid Raad van Toezicht OLVG-ziekenhuis te Amsterdam, from 1 January 2022
 • voorzitter Raad van Toezicht ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, from 1 January 2022

Previous (2/21)
 • voorzitter curatorium Internationaal Perscentrum "Nieuwspoort", from January 2016 until March 2021
 • lid Raad van Advies Carnegiestichting, from January 2016 until 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/10)
 • voorzitter werkgroep viering 100 jaar kiesrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2018 until 2020
 • voorzitter Tijdelijke Commissie Corona (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 6 July 2022

Honorary positions
 • lid Comité van Aanbeveling "Vrienden van theater 'de Roode Bioscoop'", from 13 March 2013
 • lid Comité van Aanbeveling 100 jaar Kiesrecht, from August 2017 until 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/8)
 • Nam in 2022 de verdediging over van een in 2005 door Jan Boelhouwer ingediend initiatiefwetsvoorstel over de door de raad gekozen burgemeester (29.958)
 • Nam in 2022 de verdediging over van het in 2016 door Albert de Vries ingediende initiatiefwetsvoorstel bestrijding krimpproblematiek in (34.520)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/11)
 • Was in 2019 de eerste Tweede Kamervoorzitter die een motie medeondertekende. De motie wees intimidatie van Kamerleden vanwege hun afkomst door andere Kamerleden af. (30.950, nr. 173)
 • Werd in april 2021 bij de verkiezing van de Tweede Kamervoorzitter verslagen door Vera Bergkamp (D66). Zij kreeg 38 stemmen, tegen 74 voor Bergkamp. Op de derde kandidaat, Martin Bosma, werden 27 stemmen uitgebracht.
 • Stapte op 1 oktober 2022 op als Tweede Kamerlid nadat her presidium van de Tweede Kamer een onderzoek had ingesteld naar haar interne functioneren als Kamervoorzitter in de periode 2016-2021. Arib gaf aan dat de anonieme brieven die hierbij betrokken waren als een 'dolkstoot' bij haar binnenkwamen.

Private life
Haar ouders waren werkzaam in een wasserij in Schiedam. Haar vader overleed in 1980.

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 en 2021 nummer 2 op de PvdA-kandidatenlijst. Kreeg in 2017 48.440 en in 2021 52.493 stemmen.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 24, 2020.