Procedurevergadering Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS), Den Haag - EU monitor

EU monitor
Tuesday, February 25, 2020
calendar
Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
date January 16, 2020 13:15 - 14:00
city Den Haag
location Wttewaall van Stoetwegenzaal i Show location
room Wttewaall van Stoetwegenzaal i
accessibility public meeting
organisation Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS) i

 • Brievenlijst

 • Activiteiten commissie

  Details

  • 16-01-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 22-01-2020 13.00 - 15.00 Expertmeeting macro-economische ontwikkelingen i.h.k.v. Kennisagenda Handel
  • 29-01-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Handelsbevordering
  • 29-01-2020 14.00 - 15.00 Gesprek MARS Nederland inzake duurzaamheid, waarborging mensenrechten en IMVO-convenant
  • 05-02-2020 11.30 - 12.30 Technische briefing Handelsovereenkomst EU-Mercosur
  • 06-02-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 06-02-2020 t/m 08-02-2020 Werkbezoek Parijs
  • 13-02-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg IMVO
  • 20-02-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 24-02 t/m do 27-02 Werkbezoek Marokko

  Voorjaarsreces: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart

  • 05-03-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • 05-03-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-03-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-03-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Noodhulp (nieuw ingepland)
  • 02-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 09-04-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Voorjaarsvergadering Wereldbank
  • 16-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 23-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

  Meireces: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei

  • 12-05-2020 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • 14-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 28-05-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • 28-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 11-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 25-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 02-07-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

  Zomerreces: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus

  Nog te plannen commissieactiviteiten

  • Algemeen overleg Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage 2019)

  Nog te agenderen plenaire debatten

  Verwacht in week van 11, 12 en 13 februari: gecombineerd debat 35 154 i (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)) & 35 155 i (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190))

  • 12. 
   Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
  • 48. 
   Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  • 54. 
   Debat over het akkoord met Oekraďne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  • 1. 
   Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  • 23. 
   Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  • 37. 
   Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  • 63. 
   Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
 • Uitnodiging Taipei Representative Office voor bezoek aan Taiwan (Republiek China) in 2020

 • Werkbezoek 2020

  Details

  In besloten deel procedurevergadering.

 • Voortgang Orange Corners programma

  Te behandelen:

  33625 i-292 i Brief regering d.d. 17 december 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingVoortgang Orange Corners programma

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Handelsbevordering d.d. 29 januari 2020.

  33625 i-292 i Voortgang Orange Corners programma

 • Scorekaarten multilaterale organisaties

  Te behandelen:

  33625 i-291 i Brief regering d.d. 19 december 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingScorekaarten multilaterale organisaties

  Besluit: Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om vast te houden aan de staande praktijk en de nieuwe scorekaarten vergezeld van een appreciatie van deze scorekaarten naar de Kamer te sturen.

  2020D01217 Aan minister BuHaOs - Scorekaarten multilaterale organisaties

  33625 i-291 i Scorekaarten multilaterale organisaties

 • Vervolgafspraken over de behandeling van het associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen

  Te behandelen:

  34952 i-101 i Brief regering d.d. 17 december 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingVervolgafspraken over de behandeling van het associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De minister stemt in met alle door de commissie voorgestelde informatie afspraken.

  34952 i-101 i Vervolgafspraken over de behandeling van het associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen

 • Factsheet en antwoorden op aanvullende vragen over CETA

  Te behandelen:

  31985 i-65 i Brief regering d.d. 20 december 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingFactsheet en antwoorden op aanvullende vragen over CETA

  Besluit: Betrekken bij plenaire behandeling CETA.

  31985 i-65 i Factsheet en antwoorden op aanvullende vragen over CETA

  Bijlage

  Antwoorden op aanvullende vragen over CETA

  Factsheet over CETA

 • Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over akkoord tussen EU en VS over aanpassing Memorandum of Understanding over rundvlees van hoge kwaliteit (Kamerstuk 21501-32 i-1194 i)

  Te behandelen:

  21501-32 i-1221 i Brief regering d.d. 20 december 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingUitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over akkoord tussen EU en VS over aanpassing Memorandum of Understanding over rundvlees van hoge kwaliteit

  Besluit: Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dringend verzoeken om het verslag van het schriftelijk overleg op korte termijn aan de Kamer te sturen.

  2020D01211 Aan minister BuHaOs - rappel verslag schrift. overleg overeenkomst EU-VS rundvlees van hoge kwalitieit

  21501-32 i-1221 i Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over akkoord tussen EU en VS over aanpassing Memorandum of Understanding over rundvlees van hoge kwaliteit

 • Aanbieding speciaal verslag 'Gegevenskwaliteit bij begrotingssteun: tekortkomingen bij sommige indicatoren en de verificatie van de betaling voor variabele tranches' van ERK

 • Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  2019Z25901 Brief commissie d.d. 19 december 2019 - A.H.M. Weeber, griffierVerzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Besluit: Namens de commissie BuHa-OS zullen als thema's voor de V-100 worden voorgedragen: 1) de SDG-agenda en de Nederlandse rapportage daarover; 2) het instrumentarium voor handelsbevordering.

  2019D53129 Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

 • Openstaande verzoeken bewindspersonen

  Details

 • 2019Z25946 Aan min. BuHa-OS - Verzoek om appreciatie verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement 19-12-2019
 • 2019Z24374 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie voorstel voor besluit standpunt EU in Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie 05-12-2019
 • 2019Z24375 Aan min. BuHa-OS - Rappel verzoek reactie brief derden over handels- en investeringsbevordering 05-12-2019
 • 2019Z20856 Aan min. BuHa-OS - Verzoek planningsbrief 2020 31-10-2019
 • 2019Z19401 Aan min. BuHa-OS - Afschrift NL reactie op raadpleging EU-Africa Global Health Partnership 10-10-2019
 • 2019Z18785 Aan min. BuHa-OS - Schriftelijke inbreng Akkoord EU en VS over aanpassing MoU over rundvlees 01-10-2019
 • 2019Z17247 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie brief derden over handels- en investeringsbevordering 13-09-2019
 • Verzoek brief voortgang maatregelen n.a.v. misstanden en seksueel misbruik in de noodhulpsector

  Te behandelen:

  2020Z00585 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 16 januari 2020 - A. Kuik, Tweede KamerlidVerzoek brief voortgang maatregelen n.a.v. misstanden en seksueel misbruik in de noodhulpsector

  Besluit: Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om een brief over de voortgang van de genomen maatregelen n.a.v. de misstanden in de noodhulpsector.

  2020D01237 Aan minister BuHaOs - voortgang genomen maatregelen misstanden in noodhulpsector

Bijlagen


1.

More about...