Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om

  • internationale handel
  • ontwikkelingssamenwerking
  • de millenium ontwikkelingsdoelen
  • het internationale mileu- en klimaatbeleid.

E-mailadres: cie.buhaos@tweedekamer.nl

De commissie werd in 2012 ingesteld.


Voorzitter is J. (Jorien) Wuite. Ondervoorzitter is P.J.Th. (Pim) van Strien.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Amhaouch, M.Amhaouch, M.CDA
2Salima-Belhaj-1Belhaj, S.D66
330-Ruben BrekelmansBrekelmans MPA, MSc, R.P.VVD
4Ralf DekkerDekker, Drs. R.J.FVD
5RS34562_2021_SP_Portretten_Jasper_541Dijk, Drs. J.J. vanSP
6Corinne Ellemeet_ portret__28Ellemeet, Drs. C.E.GL
7DerkJanEPPINKEppink, Mr.Drs. D.J.JA21
8S.J.F. (Stieneke) van der Graaf LL.M (Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018)Graaf LL.M, S.J.F. van der CU
9Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
10A.R. (Alexander) Hammelburg MScHammelburg MSc, A.R.D66
1140-Erik HaverkortHaverkort MSC, E.A.VVD
1225-Jacqueline van den HilHil, J. van denVVD
13R.H. (Romke) de JongJong, R.H. deD66
14Photo R.J. (Roelien)  KammingaKamminga, Drs. R.J.VVD
1535-Jan KlinkKlink, J.J.VVD
16Pasfoto Marieke K.Koekkoek LL.M, M.Volt
17Mr. A. (Anne) KuikKuik, Mr. A.CDA
18Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
19Drs. T.M.T. (Tom) van der LeeLee, Drs. T. M.T. van derGL
20Mulder, Drs. A.H.Mulder, Drs. A.H.CDA
21RS34563_2021_SP_Portretten_Michiel_085Nispen, Mr. M. vanSP
22Drs. K.P. (Kati) PiriPiri, Drs. K.P.PvdA
23Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
24Photo R. (Raymond) de RoonRoon, Mr. R. dePVV
25S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
26Sjoerd-Sjoerdsma2Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
27Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP
28Pim van StrienStrien, P.J.Th. vanVVD
29Ir. J. (Joris) Thijssen MBAThijssen, Ir. J.PvdA
30Photo V.D.D. (Danai) van WeerdenburgWeerdenburg, Mr. V.D.D. vanPVV
31Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD
32Photo G. (Geert)  WildersWilders, G.PVV
33d66_wuiteWuite, J.D66

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2013-07-09 33694 - Internationale Veiligheidsstrategie  
2013-05-14 33625 - Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen  
2011-10-10 33042 - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2021-09-06 35904 - Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik i groen vinkje
2021-03-11 35761 - Initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen i 2e
2020-10-10 35595 - Wijziging Verzamelwet Brexit ivm aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden i groen vinkje

4.

Dossiers (begrotingen)

2022-11-24 36250 XVII - Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 (Najaarsnota) groen vinkje
2022-09-20 36200 XVII - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 i groen vinkje
2022-05-25 36120 XVII - Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 (Voorjaarsnota) i groen vinkje

5.

Dossiers (overige)

2022-12-22 36253 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer  
2022-08-23 36180 - Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  
2022-03-18 36045 - Situatie in de Oekraïne