Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om

  • internationale handel
  • ontwikkelingssamenwerking
  • de millenium ontwikkelingsdoelen
  • het internationale mileu- en klimaatbeleid.

E-mailadres: cie.buhaos@tweedekamer.nl

De commissie werd in 2012 ingesteld.


1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2013-07-09 33694 - Internationale Veiligheidsstrategie  
2013-05-14 33625 - Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen  
2011-10-10 33042 - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2021-09-06 35904 - Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik i groen vinkje
2021-03-11 35761 - Initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen i 2e
2020-10-10 35595 - Wijziging Verzamelwet Brexit ivm aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden i groen vinkje

3.

Dossiers (begrotingen)

2023-11-24 36470 XVII - Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Najaarsnota) groen vinkje
2023-09-27 36435 XVII - Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)  
2023-09-19 36410 XVII - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2022-12-22 36253 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer  
2022-08-23 36180 - Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  
2022-03-18 36045 - Situatie in Oekraïne