35133, nr. 18 - Amendement Smeulders over het wijzigen van rechten ten aanzien van gebouwen bij onteigening - Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Dit amendement op het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet werd op 7 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Paul Smeulders (GL) i.
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Volgens artikel 12.10 tweede lid is het zonder toestemming van de eigenaar niet mogelijk om een wijziging aan te brengen in zijn rechten ten aanzien van gebouwen. In artikel 10, vierde lid, van de Landinrichtingswet was een bepaling zoals nu wordt voorgesteld al opgenomen maar is bij de vaststelling van de Wet inrichting landelijk gebied komen te vervallen. Voorgesteld wordt om deze mogelijkheid te herintroduceren. Gedeputeerde staten kunnen bijvoorbeeld voor de herverkaveling in glastuinbouwgebieden of ter sanering van vrijkomende agrarische bebouwing van deze bepaling gebruik maken.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 7 oktober 2019, amendement, nr. 18     KST3513318
Amendement Smeulders over het wijzigen van rechten ten aanzien van gebouwen bij onteigening
 

2.

Dossier