Salarissen politici, ambtelijke top en Koninklijk Huis

Source: Parlement.com.

De beloning van politici, topambtenaren en leden van het Koninklijk Huis staat volop in de belangstelling. Sommige mensen zijn van mening dat het 'zakkenvullers' zijn, anderen stellen dat in het bedrijfsleven veel beter wordt verdiend.

Maar wat verdienen ministers, staatssecretarissen, Kamerleden, topambtenaren en leden van het Koninklijk Huis nu werkelijk?

 

Functie

Toelichting

Wat verdienen ministers en staatssecretarissen? i

Dit verschilt per functie. Zo verdienen de minister-president i en ministers i in 2023 ca. 185 duizend euro per jaar en staatssecretarissen i ca. 175 duizend euro. Dit zijn bedragen inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Ook ontvangen deze ambtsdragers zowel een vaste als variabele jaarlijkse onkostenvergoeding in verband met de uitoefening van hun functie. De vaste onkostenvergoedingen voor de minister-president en minister van Buitenlandse Zaken vallen hoger uit dan die van andere ministers of staatssecretarissen.

Wat verdient een Tweede Kamerlid? i

Een 'gewoon' lid van de Tweede Kamer ontvangt per 1 januari 2023 een schadeloosstelling van ruim 124 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. De voorzitter , ondervoorzitters en fractievoorzitters i ontvangen daar bovenop, afhankelijk van hun functie of de grootte van hun fractie, een toelage. Tweede Kamerleden ontvangen verder allerlei onkostenvergoedingen.

Wat verdient een Eerste Kamerlid? i

Een 'gewoon' Eerste Kamerlid ontvangt per 1 januari 2023 een bruto vergoeding van ruim 34 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Daar komen vervolgens nog wel enkele onkostenvergoedingen bij. De voorzitter van de Eerste Kamer ontvangt een aanzienlijk hogere honorering, omdat deze gebaseerd is op een halve werkweek.

Wat verdient een Europarlementariër?

Het bruto salaris van een Europarlementariër bedraagt per 1 juli 2022 9.806,67 euro per maand. Daar gaan nog EU-belasting en nationale belasting vanaf. Daarnaast hebben zij recht op verschillende vergoedingen van kosten die zij als parlementariër maken. Dit zijn bijvoorbeeld onkostenvergoedingen voor de huur van kantoorruimtes, dagen dat zij aanwezig zijn bij vergaderingen en het op en neer reizen.

Wat verdienen de Koning en zijn familie? i

Koning Willem Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix krijgen jaarlijks een onbelaste uitkering. Zo ontvangt koning Willem-Alexander in 2023 ongeveer € 6,4 miljoen, waarvan ongeveer € 5,4 miljoen als tegemoetkoming voor personeels- en materiële kosten. Daarnaast gelden nog enkele andere voordelen, zowel op belastinggebied als bijvoorbeeld het gebruik van paleizen.