Motie Markuszower over daders van 14 jaar en ouder altijd berechten volgens het volwassenenstrafrecht - Jeugdcriminaliteit

Deze motie i is onder nr. 65 toegevoegd aan dossier 28741 - Jeugdcriminaliteit.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdcriminaliteit; Motie; Motie van het lid Markuszower over daders van 14 jaar en ouder altijd berechten volgens het volwassenenstrafrecht
Document date 03-10-2019
Publication date 04-10-2019
Nummer KST2874165
Reference 28741, nr. 65
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

28 741

Jeugdcriminaliteit

Nr. 65

MOTIE VAN HET LID MARKUSZOWER

Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat relatief jonge daders van de meest gruwelijke misdrijven zoals moord doodslag en verkrachting in Nederland amper straf krijgen;

overwegende dat dit onverteerbaar is voor de slachtoffers en nabestaanden en de maatschappij onvoldoende wordt beschermd;

verzoekt de regering, te regelen dat daders van 14 jaar en ouder die een ernstig geweldsmisdrijf hebben gepleegd altijd op grond van het volwassenenstrafrecht berecht worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Markuszower

kst-28741-65 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 28 741, nr. 65


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.