S. (Siepie) Langedijk-de Jong

foto S. (Siepie) Langedijk-de Jong
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Sociaal bewogen politica van hervormden huize. Maatschappelijk werkster en Statenlid in Overijssel, ombudsmedewerkster van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Was vier jaar voorzitter van de vaste commissie voor de verzoekschriften en daarnaast woordvoerster op het gebied van onder meer land- en tuinbouw, recreatie, bijstandszaken en welzijn. Verdedigde als Kamerlid samen met Wim Meijer i met succes een initiatiefwetsvoorstel over democratisering van bejaardenoorden. Staatssecretaris van Volkshuisvesting in het tweede kabinet-Van Agt i en daarna voorzitter van de Waddenadviesraad, burgemeester van het Groningse Leek en vicevoorzitter van de PvdA.

PvdA
in de periode 1973-1982: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Sijbrigje (Siepie)

Place and date of birth
Breda, 28 August 1940

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1968

3.

Main functions and occupations

 • maatschappelijk werkster, Stichting Noord-Oost Overijssel, from 1 January 1965 until 1970
 • hoofd afdeling gezinsverzorging, Stichting Noord-Oost Overijssel, from 1970 until November 1971
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, from 1 September 1971 until 10 May 1972, remark: gegevens provincie; andere bron 1972-1973
 • ombudsmedewerkster PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from November 1971 until 28 May 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 May 1973 until 10 June 1981
 • staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (belast met ruimtelijke ordening, democratisering van het woningbeheer, woonwagenbeleid en huisvesting gehandicapten), from 11 September 1981 until 29 May 1982
 • burgemeester van Leek, from 1 June 1984 until 1 December 2005 (ging per 1 september met pensioen, bleef aan tot het aantreden van haar opvolger)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de zorg voor de ruimtelijke ordening m.u.v. de coördinerende taak en de wetgeving op dit terrein; 2. het beleid met betrekking tot de toegelaten instellingen en het toezicht daarop krachtens de Woningwet; 3. het beleid met betrekking tot de democratisering van het woningbeheer en de verhouding huurders-verhuurders; 4. het beleid met betrekking tot de energiebesparing in de bouwnijverheid voor zover het betrof woningen en rijksgebouwen; 5. de coördinatie van het onderzoeksbeleid op het terrein van het ministerie; 6. het beleid met betrekking tot de huisvesting van bewoners van woonwagens en woonschepen; 7. het beleid met betrekking tot de huisvesting van gehandicapten; 8. de aangelegenheden met betrekking tot het kadaster en de openbare registers.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/22)
 • penningmeester Vrienden van de Tolberter Kerk
 • voorzitter Vereniging voor Oud-Parlementariërs

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 January 1978 until 11 September 1981
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Kampeerwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 June 1977 until January 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met maatschappelijk werk (bijstandszaken, gezinsverzorging, ouderen, gehandicapten), sociaal-cultureel werk, land- en tuinbouw, sport en recreatie
 • Diende in 1979 samen met haar fractiegenoot Wim Meijer een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op de Bejaardenoorden. De particuliere bejaardenhuizen moesten binnen vier jaar de exploitatie overdragen aan een stichting, vereniging, gemeente of provincie. Bewoners en personeel van deze instellingen moeten vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de instelling. Het voorstel werd in 1981 aanvaard en in 1983 wet. (15.599)

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Bevorderde het isoleren van huurwoningen door de rijkssubsidie te verhogen en door corporaties goedkopere leningen te verschaffen voor isolatieprojecten

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was op 30 april 1980 het enige PvdA-Tweede Kamerlid dat vanwege principiële redenen wegbleef bij de inhuldiging van koningin Beatrix

Private life
 • Haar grootvader was gemeenteraadslid in Marum voor de VDB
 • Groeide op in Amersfoort, maar haar familie kwam uit Groningen

Non-acceptance of political functions
 • burgemeester van Nijmegen, February 1990 (was de voornaamste kandidaat, maar trok zich om persoonlijke redenen terug), remark: toenmalige echtgenote was betrokken bij mishandeling

9.

Publications

Publications
 • "De sociologie van het platteland"
 • partijblad Voorwaarts, 16 mei 1982
 • Trouw, 26 februari 1990
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.