M.R.H. Calmeyer

foto M.R.H. Calmeyer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank ministerie van Defensie/ Koninklijke Luchtmacht
Source: Parlement.com.

Hoge officier en CHU-politicus. Was onder meer militair docent, plaatsvervangend chef van de Generale Staf en directeur van het Defensie Studie Centrum. In de oorlog krijgsgevangene in Duitsland. Werd in 1956 woordvoerder defensie van de CHU-Tweede Kamerfractie. Was als staatssecretaris voor land- en luchtmacht in het kabinet-De Quay i verantwoordelijk voor de aanschaf van de Starfighter. Behoorde tot de rechtervleugel van de CHU en verliet die later uit onvrede over de fusie met de KVP. Kaarsrechte, lange militair, die als onkreukbaar gold.

CHU
in de periode 1956-1963: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Michael Rudolph Hendrik

Place and date of birth
Hellevoetsluis, 11 June 1895

Place and date of death
's-Gravenhage, 7 March 1990

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VNH (Verbond voor Nationaal Herstel), from 1933 until 1933
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 1972

3.

Main functions and occupations

 • chef militair kabinet van de minister van Oorlog, from 1946 until 1949
 • plaatsvervangend chef Generale Staf, from 1 May 1949 until 1 May 1955
 • directeur Defensie Studie Centrum, from 1 September 1951 until 1953
 • militair adviseur Nederlandse permanente vertegenwoordiger in de Noordatlantische raad, tevens leider militaire afdeling Nederlandse delegatie bij onderhandelingen over de Europese Defensie Gemeenschap, from 1953 until 1 May 1955
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 19 June 1959
 • staatssecretaris van Defensie (belast met de Koninklijke lucht- en landmacht), from 19 June 1959 until 24 July 1963

Internment
 • krijgsgevangene, kamp Langwasser bij Neurenberg, from May 1942
 • krijgsgevangene, kamp Stanislau, until January 1944
 • krijgsgevangene, kamp Neubrandenburg, from January 1944 until 1945

Military rank (officer) (4/8)
 • luitenant-kolonel, from 2 October 1948 until 1 November 1948
 • kolonel, 3 October 1948
 • generaal-majoor, from 1 November 1948 until 1 May 1949
 • luitenant-generaal, from 1 May 1949 until 1 May 1955

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Nederlandse delegatie naar de Tweede Conferentie van parlementsleden uit de NAVO-landen, from 19 November 1956 until 23 November 1956
 • ondervoorzitter Christelijke Reclasseringsvereniging "Het hoge land"

Derived functions
lid Commissie onderzoek (defensie)materieel aanschaffingsbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 June 1958 until June 1959

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was defensie-specialist van de CHU-fractie. Hield zich ook bezig met kernenergie.
 • Was één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Politiewet
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Was als staatssecretaris (samen met minister Visser) verantwoordelijk voor de aanschaf van de Starfighter. In het Tweede Kamerdebat over dit besluit was hij de voornaamste woordvoerder namens het kabinet.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1963 samen met staatssecretaris Van Houten een wet tot stand tot Goedkeuring van de op 17 januari 1963 te 's-Gravenhage met de Bondsrepubliek Duitsland gesloten overeenkomst nopens de stationering van militaire eenheden van de Bondsrepubliek in Nederland (7.054)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Werd in 1959 bij K.B. van 18 juni benoemd tot staatssecretaris en op 19 juni beëdigd
 • Keerde zich in oktober 1961 scherp tegen de uitspraak van de Generale Synode van de Hervormde Kerk waarin het gebruik van kernwapens werd afgewezen
 • Verliet de CHU uit onvrede over het opgaan in een grote christendemocratische partij, die volgens hem gedomineerd zou worden door katholieken.

Private life
 • Was actief in de meidagen van 1940 als kapitein der grenadiers (chef Generale Staf, brigade C)
 • Moest in juni 1960 enige tijd rust houden vanwege ziekte

Non-acceptance of political functions
 • minister voor Defensie, 1956 (geweigerd in verband met bezwaar tegen bezuinigingen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Trouw, 10 maart 1990
 • J.J. Lindner, "Een christen-krijgsman", De Volkskrant, 12 september 1997
 • J. Hoffenaar, "Calmeijer, Michael Rudolph Hendrik (1895-1990), in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 79

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.