35300, nr. 54 - Motie Sneller c.s. over evalueren van de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66) i en was mede ondertekend door Eppo Bruins (CU) i, Evert Jan Slootweg (CDA) i en Bart Snels (GL) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses te evalueren vanuit het concept van brede welvaart met als doel om de relevante maatschappelijke component in deze analyses beter te verankeren, en in de zomer de benodigde suggesties daartoe met de Kamer te delen.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 54     KST3530054
Motie Sneller c.s. over evalueren van de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses
 

2.

Dossier