35300, nr. 63 - Motie Van Otterloo over extra verhogen van het wettelijk minimumloon - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo (50PLUS) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om in 2020 het wettelijk minimumloon, inclusief de daaraan gekoppelde uitkeringen en de AOW, extra te verhogen zodat de totale nominale stijging uitkomt op 5%.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 63     KST3530063
Motie Van Otterloo over extra verhogen van het wettelijk minimumloon
 

2.

Dossier