G.J.P. (Gerrit Jan) van Otterloo

foto G.J.P. (Gerrit Jan) van Otterloo
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Adri van Esch
Source: Parlement.com.

Haags Tweede Kamerlid in twee afzonderlijke perioden. Eerst was hij dat in 1986-1994 voor de PvdA en later, in 2019-2021, voor 50PLUS. Was als PvdA-Kamerlid woordvoerder binnenlands bestuur en volksgezondheid en zette zich toen al in voor de belangen van ouderen, onder meer op het gebied van ziektekostenverzekering. Was voor die periode onder meer adjunct-directeur van de Haagse Gemeentelijke Dienst Verpleging en Verzorging en voorzitter van het PvdA-gewest Den Haag. Werd in 1994 'slachtoffer' van de vernieuwingsdrang in de PvdA en trad na zijn Kamerlidmaatschap toe tot het bestuur van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen. Daarna was hij werkzaam bij zorgorganisaties. Voor 50PLUS kwam hij tussentijds in de Kamer en was hij woordvoerder financieel-economische zaken, landbouw en Europa.

PvdA, 50PLUS
in de periode 1986-2021: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Gerrit Jan Pieter (Gerrit Jan)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 4 May 1949

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1966
 • 50PLUS

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 September 1986 until 17 May 1994
 • zelfstandig (internationaal) adviseur/bestuurder/toezichthouder Van Otterloo Holding B.V., from 11 May 1997
 • publicist en inleider
 • voorzitter Raad van Bestuur HWW Zorg (Haagse Wijk- en Woonzorg), from 2009 until 2010
 • voorzitter Raad van Bestuur Thuiszorg Groningen, from 2009 until 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • lid Raad van Commissarissen Afrikaander Wijkcoöperatie, from 1 July 2017
 • gevolmachtigde Kosmopolis B.V., from 27 August 2019

Previous (2/9)
 • penningmeester Stivoro, nationale organisatie voor voorlichting over de gezondheidsrisico's van roken (voorheen Stichting Volksgezondheid en Roken)
 • secretaris-penningmeester IHMQ (International Institute for Health Management and Quality)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
ondervoorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2 September 2019 until 31 March 2021

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Interpelleerde op 26 oktober 1988 staatssecretaris Dees over de verhoging van de tarieven van medisch specialisten met zes procent
 • Bracht in 1994 via een initiatiefwetsvoorstel een wet tot stand waardoor AOW'ers met een laag inkomen werden overgeheveld van een particuliere ziektekostenverzekering naar het ziekenfonds. Zij betaalden feitelijk een te hoge premie in verhouding tot hun inkomen, de wetswijziging herstelde dat. (23.090)
 • Nam in 2019 de medeverdediging over van Martin van Rooijen van een door Sjoerd Sjoerdsma (D66) en anderen ingediend initiatiefwetsvoorstel over de mogelijkheid van meervoudige nationaliteit vanwege de Brexit (35.130)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd ondanks een voor hem gevoerde voorkeursactie in 1994 niet herkozen als Tweede Kamerlid

Private life
 • Zijn broer Gerard was wethouder in 's-Gravenhage

9.

Publications

Publications
T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.