34971, nr. 24 - Amendement Dik-Faber tvv nr. 18 over regionale spreiding en verscheidenheid in de vertegenwoordiging - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Dit amendement op het wetsvoorstel Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) werd op 2 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) i. De tekst werd op 2 oktober 2019 gewijzigd en op 4 oktober 2019 nader gewijzigd.
 
De toelichting van de indiener op het nader gewijzigde amendement luidt als volgt:
 

Indiener is van mening dat de vertegenwoordiging een juiste afspiegeling dient te vormen van de verzekerdenpopulatie van de betrokken zorgverzekeraar(s). In het wetsvoorstel worden nu alleen leeftijd en opleiding als kenmerken genoemd. Tegelijkertijd geeft de regering in de nota naar aanleiding van het verslag aan dat de regionale organisatie van de zorg en de diversiteit van de te contracteren zorg belangrijke thema's zijn waar verzekerden relevante input kunnen leveren. Het is volgens indiener dan wel belangrijk dat er bij de samenstelling van de vertegenwoordiging ook gekeken wordt naar de woonplaats (regionale spreiding) van de verzekerden en wordt gestreefd naar voldoende verscheidenheid in de samenstelling van de vertegenwoordiging (bijvoorbeeld een goede verhouding tussen mensen met veel en weinig ervaring met zorg, en tussen vrouwen en mannen). Daartoe strekt dit amendement. Hiermee is niet bedoeld dat zorgverzekeraars kandidaat vertegenwoordigingsleden verplichten om bijzondere persoonsgegevens in het kader van de AVG verstrekken.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 4 oktober 2019, nader gewijzigd amendement, nr. 24     KST3497124
Nader gewijzigd amendement Dik-Faber tvv nr. 18 over regionale spreiding en verscheidenheid in de vertegenwoordiging
 

2.

Dossier