34971, nr. 15 - Amendement Dik-Faber over inspraak van verzekerden - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Dit amendement op het wetsvoorstel Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) werd op 2 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) i.
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Verzekerden dragen jaarlijks met elkaar voor ruim € 23 miljard bij aan de financiering van de uitgaven van de zorgverzekeraars (via de nominale premie en het eigen risico). Daarnaast zijn de meeste zorgverzekeraars coöperaties, waarvan de verzekerden lid zijn. In dat licht vindt de indiener dat het inspraakrecht voor verzekerden, zoals voorgesteld in het wetsvoorstel, te beperkt is. Zij mogen nu alleen inspraak uitoefenen op het zorginkoopbeleid en het klantcommunicatiebeleid. Indiener stelt daarom voor om het inspraakrecht op drie onderdelen van het beleid uit te breiden: de inzet van niet door de wet voorgeschreven reserves, het aanbod van zorgverzekeringen en de wijze waarop de zorgverzekeraar nieuwe verzekerden werft. Ten aanzien van de inzet van niet door de wet voorgeschreven reserves kan het bijvoorbeeld gaan om de keuze om de premie laag te houden of juist de buffer te verhogen met het oog op een voorziene stijging van de zorguitgaven. Bij het aanbod van zorgverzekeringen zijn er ook keuzes waarbij inspraak van verzekerden geëigend is, onder andere omdat deze keuzes de premie van de verschillende zorgverzekeringen kunnen beïnvloeden. Tot slot is ook de inzet van (financiële) middelen voor het werven van nieuwe verzekerden een onderdeel van beleid waarbij verzekerden volgens indiener goed betrokken kunnen worden.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 2 oktober 2019, amendement, nr. 15     KST3497115
Amendement Dik-Faber over inspraak van verzekerden
 

2.

Dossier