Dr. P.H. (Peter) Kooijmans

foto Dr. P.H. (Peter) Kooijmans
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Eminent rechtsgeleerde, internationaal befaamd volkenrechtspecialist. Christendemocratisch politicus van AR-huize met progressieve inborst. Hoewel altijd partijpolitiek actief, leken zijn staatssecretariaat en ministerschap van Buitenlandse Zaken in achtereenvolgens het kabinet-Den Uyl i en (anderhalf jaar) het kabinet-Lubbers III i toch hem overkomen onderbrekingen van zijn wetenschappelijke carrière als hoogleraar en jurist. Die loopbaan beëindigde hij in 2006 als rechter in het Internationaal Gerechtshof. Man met grote aandacht voor mensenrechten, alom geroemd om zijn evenwichtige oordelen en zijn vermogen om goed naar argumenten van anderen te luisteren.

CDA, ARP
in de periode 1973-1994: staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Pieter Hendrik (Peter)

Place and date of birth
Heemstede, 6 July 1933

Place and date of death
Wassenaar, 13 February 2013

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • wetenschappelijk medewerker volkenrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1960 until 1962
 • speciale leerstoel in volkenrecht en recht van de Europese Gemeenschappen, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1962 until 26 March 1965
 • hoogleraar volkenrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 26 March 1965 until 11 May 1973
 • hoogleraar recht der Europese Gemeenschappen, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 26 March 1965 until January 1972
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met aangelegenheden betreffende de VN en de VN-organisaties en ontwapeningsvraagstukken), from 11 May 1973 until 19 December 1977
 • hoogleraar volkenrecht, Rijksuniversiteit Leiden, from January 1978 until 1 January 1993
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 2 January 1993 until 22 August 1994
 • hoogleraar volkenrecht, Rijksuniversiteit Leiden, from October 1994 until 1 March 1997
 • rechter Internationaal Gerechtshof te 's-Gravenhage, from 1 March 1997 until 1 March 2006

Formal job title
 • minister van staat, from 13 July 2007 until 13 February 2013

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de Verenigde Naties, de gespecialiseerde organen der VN en andere gouvernementele en niet-gouvernementele wereldorganisaties, voor zover niet betrekking hebbende op de ontwikkelingssamenwerking; 2. de vraagstukken betreffende ontwapening, wapenvermindering, wapenbeheersing en wapenhandel, die zich in het kader van het algemeen veiligheidsbeleid zouden voordoen.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter curatorium Afrika Studie Centrum, from 1997 until 1999
 • lid Group of International Advisors International Committee of the Red Cross, from 2000 until 2003

Honorary positions
erevoorzitter Volkenrechtelijk Dispuut "Professor mr B M Telders"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/12)
 • Was in oktober 1993 samen met minister Ter Beek verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen aan de VN van een Nederlands bataljon van de luchtmobielebrigade (1100 militairen) ter beveiliging van moslimbevolking in de enclave Srebrenica in Bosnië (22.181)
 • Zette zich in voor de Palestijns-Israëlische dialoog; bezocht het PLO-hoofdkwartier in Tunis en nodigde Arafat uit voor een bezoek aan Nederland (23.432)
 • Pleitte in april 1994 tijdens een bezoek aan Indonesië voor verbetering van de mensenrechtensituatie in dat land en in Oost-Timor. Sprak met de mensenrechtenactivist Poncke Princen.

Legislative activities as minister (3/4)
 • Bracht in 1993 samen met staatssecretaris Dankert een wet tot stand ter goedkeuring van associatie-overeenkomsten tussen de E.G. en Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije
 • Bracht in 1994 samen met minister Pronk de wet Goedkeuring van het op 18 juni 1992 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen Nederland en Suriname tot stand. Deze overeenkomst werd gesloten na het herstel van de democratie in Suriname in 1991 en biedt een kader voor de samenwerking tussen Suriname en het gehele Koninkrijk der Nederlanden op het gebied van economie, democratie, buitenlandse betrekkingen, defensie, cultuur, milieu en personenverkeer. (22.992)
 • Bracht in 1994 de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (Stb. 542) tot stand. Hiermee wordt uitwerking gegeven aan de in 1983 herziene Grondwet, waarbij als uitgangspunt is gehandhaafd: enerzijds een zo groot mogelijke zeggenschap van het parlement en anderzijds de mogelijkheid voor de regering om bij het sluiten van verdragen zo effectief mogelijk te kunnen opereren. (21.214)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Zat in het Comité Vietnam 1966 dat in mei 1967 de Vietnam-demonstratie in Amsterdam organiseerde
 • Behoorde in 1972 met onder meer Brinkhorst en Wierda tot de leden van de Commissie-Van Rijckevorsel die een minderheidsadvies uitbrachten. Die minderheid pleitte onder meer voor overdacht van zoveel mogelijk luchtmachttaken aan andere NAVO-partners, rigoreuze inkrimping van de landmacht, aanleg van een oefenterrein bij Ter Apel en handhaving van het defensiebudget
 • Was in 1976 aanvankelijk nummer zeven op de ontwerp-kandidatenlijst van de ARP voor de Tweede Kamer, maar trok zich vanwege persoonlijke redenen terug

Private life
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Heemstede
 • Zijn echtgenote was lerares klassieke talen

9.

Publications

Publications (6/9)
 • M. Brus, "Peter Kooijmans: Professor of Public International Law", in: Leiden Journal of International Law, Vol. 10 (1997), 132
 • M. Brus, "Judge Peter Kooijmans Retires from the International Court of Justice", in: Leiden Journal of International Law, Vol. 19 (2006), 699
 • B. de Gaay Fortman, "Volkenrechtsgeleerde en staatstman. Peter Kooijmans (1933-2013)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013, 171
 • Rob Meines, "Kooijmans wil geen tussenpaus zijn op Buitenlandse Zaken", NRC Handelsblad, 15 januari 1993
 • Rob Meines, "De bevlogen diplomatie van minister Kooijmans. Op je dooie eentje kun je als Nederland niet zo vreselijk veel", NRC Handelsblad, 24 april 1993
 • Hans Goslinga, "Evenwicht tussen passie en rede. Peter Kooijmans (1933-1913)", Trouw, 14 februari 2013

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.