33997, nr. 145 - Motie Van Dam c.s. over een vollediger nader feitenonderzoek - Vliegramp MH17

Deze motie werd op 1 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) i en was mede ondertekend door Stieneke van der Graaf (CU) i, Michiel van Nispen (SP) i, Bram van Ojik (GL) i, Lilianne Ploumen (PvdA) i, Sjoerd Sjoerdsma (D66) i en Jeroen van Wijngaarden (VVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, te inventariseren welke opties er zijn om tot een vollediger nader feitenonderzoek te komen, en de Kamer daarover te berichten.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 1 oktober 2019, motie, nr. 145     KST33997145
Motie Van Dam c.s. over een vollediger nader feitenonderzoek
 

2.

Dossier