35207, nr. 27 - Motie Van Ojik/Sjoerdsma over een vergunningsplicht voor de export van surveillancetechnologie - China

Deze motie werd op 30 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Bram van Ojik (GL) i en was mede ondertekend door Isabelle Diks (GL) i. De motie werd naderhand ondertekend door Sjoerd Sjoerdsma (D66) i. De tekst werd op 8 oktober 2019 gewijzigd en op 8 oktober 2019 nader gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de nader gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, extra inspanningen te verrichten om in Europees verband een vergunningsplicht in te stellen voor de export van surveillance technologie, en, mocht dit niet lukken voor 1 juli 2020, een dergelijke vergunningsplicht in te voeren via nationale wetgeving, bij voorkeur samen met zo veel mogelijk andere gelijkgezinde lidstaten.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 8 oktober 2019, nader gewijzigde motie, nr. 27     KST3520727
Nader gewijzigde motie Van Ojik/Sjoerdsma over een vergunningsplicht voor de export van surveillancetechnologie (ter vervanging van 35207-26)
 

2.

Dossier