L.I. (Isabelle) Diks - EU monitor

EU monitor
Tuesday, November 12, 2019
calendar

L.I. (Isabelle) Diks

foto L.I. (Isabelle) Diks vergrootglas
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Isabelle Diks (1965) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks†i. Eerder, in 2008, verving zij enkele weken Mariko Peters als Kamerlid. Mevrouw Diks was kledingontwerpster en ondernemer en vanaf december 2008 tot maart 2017 wethouder van Leeuwarden. Daarvoor was zij raadslid in Apeldoorn en Statenlid in Gelderland. Als Tweede Kamerlid houdt zij zich bezig met buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking en defensie. Mevrouw Diks is voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

GroenLinks
in de periode 2008-heden: lid Tweede Kamer

1.

First names

Lilian Isabella (Isabelle)

2.

Personal data

Place and date of birth
Heerlen, 25 July 1965

3.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 September 2008 until 21 December 2008
 • wethouder (van cultuur, milieu, energie en water, woon- en leefomgeving, wonen, vastgoed en grondzaken) van Leeuwarden, from 15 December 2008 until 12 April 2017
 • lid gemeenteraad van Leeuwarden, from 11 March 2010 until 28 April 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017

temporary replacement MP
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 3 september tot 21 december 2008 Mariko Peters als Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/4)
 • lid Raad van Toezicht Stichting Erkende Streekproducten, from 1 July 2016
 • voorzitter van het bestuur van de VvE Kornalijnhorst te Den Haag, from 18 April 2018

Previous (2/18)
 • lid Wenjen Oerlis Frysl‚n, until 1 May 2017
 • lid Raad van Toezicht Stichting Erkende Streekproducten, until 1 May 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • lid Commissie van Onderzoek (Provinciale Staten van Gelderland), from 2003
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 November 2017

Honorary positions
 • ambassadeur duurzame huizenroute, from 1 June 2015
 • ambassadeur Operatie Steenbreek, from 1 January 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Bracht in 2019 samen met Bram van Ojik de initiatiefnota 'Behoud het woud - tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd' uit (35.327)
 • Diende in 2019 met zeven anderen een motie van wantrouwen in over het ontijdig, onvolledig en onjuist informeren van de Kamer over de burgerdoden die zijn gevallen bij het Nederlandse bombardement op Hawija op 3 juni 2015. De motie werd verworpen, waarbij met uitzondering van de SGP de gehele oppositie vůůr stemde.
 

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.