L.I. (Isabelle) Diks

foto L.I. (Isabelle) Diks
bron: Gemeente Groningen
Source: Parlement.com.

In 2017 met voorkeurstemmen gekozen Tweede Kamerlid voor GroenLinks, dat na drie jaar een overstapte naar de gemeentepolitiek. Verving eerder, in 2008, enkele weken Mariko Peters i als Kamerlid. Was kledingontwerpster en ondernemer en tussen december 2008 en maart 2017 wethouder van Leeuwarden. Daarvoor was zij raadslid in Apeldoorn en Statenlid in Gelderland. Als Tweede Kamerlid actief als woordvoerder buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking en defensie, met speciale belangstelling voor het wel en wee van het defensiepersoneel. Was verder voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat. In 2020 ontstond enige ophef over door haar genoten wachtgeld. Is sinds 22 april 2020 wethouder van Groningen.

GroenLinks
in de periode 2008-2020: lid Tweede Kamer

1.

First names

Lilian Isabella (Isabelle)

2.

Personal data

Place and date of birth
Heerlen, 25 July 1965

3.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 September 2008 until 21 December 2008
 • lid gemeenteraad van Leeuwarden, from 11 March 2010 until 28 April 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 1 May 2020
 • wethouder (belast met sociaal domein, zorg, jeugdzorg en volksgezondheid) van Groningen, from 22 April 2020 (tevens locoburgemeester)

temporary replacement MP
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 3 september tot 21 december 2008 Mariko Peters als Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • lid Raad van Toezicht Stichting Erkende Streekproducten, from 1 July 2016
 • voorzitter Oogstfonds, from 1 July 2019

Previous (2/20)
 • lid Parlementaire Assemblee NAVO, from March 2017 until April 2020
 • voorzitter bestuur van de VvE Kornalijnhorst te 's-Gravenhage, from 18 April 2018 until April 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • lid Commissie van Onderzoek (Provinciale Staten van Gelderland), from 2003
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 November 2017 until 1 May 2020

Honorary positions
 • ambassadeur duurzame huizenroute, from 1 June 2015
 • ambassadeur Operatie Steenbreek, from 1 January 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Bracht in 2019 samen met Bram van Ojik de initiatiefnota 'Behoud het woud - tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd' uit (35.327)
 • Diende in 2019 met zeven anderen een motie van wantrouwen in over het ontijdig, onvolledig en onjuist informeren van de Kamer over de burgerdoden die zijn gevallen bij het Nederlandse bombardement op Hawija op 3 juni 2015. De motie werd verworpen, waarbij met uitzondering van de SGP de gehele oppositie vóór stemde.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Besloot in 2020 ca. € 25.000 terug te betalen die zij ten onrechte als verblijfskostenvergoeding had ontvangen. Hoewel zij in Leeuwarden stond ingeschreven, verbleef zij door ziekte meestentijds in Den Haag. De onafhankelijk adviseur integriteit van de Tweede Kamer concludeerde dat zij geen regels had geschonden.
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.