Nader gewijzigde motie Van Ojik/Sjoerdsma over een vergunningsplicht voor de export van surveillancetechnologie (ter vervanging van 35207-26) - China

Deze nader gewijzigde motie is onder nr. 27 toegevoegd aan dossier 35207 - China.

1.

Kerngegevens

Officiƫle titel China; Motie (gewijzigd/nader); Nader gewijzigde motie van de leden Van Ojik en Sjoerdsma over een vergunningsplicht voor de export van surveillancetechnologie (t.v.v. 35207-26)
Document date 07-10-2019
Publication date 07-10-2019
Nummer KST3520727
Reference 35207, nr. 27
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 207

China

Nr. 27

NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 26

Voorgesteld 8 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Chinese Ministerie van openbare veiligheid surveillancesoftware van Nederlandse bedrijven gebruikt voor het herkennen en registreren van emoties, de etniciteit en het geslacht van zijn burgers;

overwegende dat het onwenselijk is dat Nederlandse software wordt gebruikt voor het onderdrukken van mensen elders in de wereld, maar dat surveillancesoftware momenteel niet onder de restricties voor wapen-export valt;

constaterende dat over het toevoegen van surveillance technologie aan de lijst van dual-use goederen nog geen overeenstemming bestaat binnen de EU, ondanks inzet van de Nederlandse regering;

overwegende dat het Nederland vrijstaat om zelfstandig te besluiten een exportvergunningsplicht in te voeren voor surveillance technologie;

verzoekt de regering, extra inspanningen te verrichten om in Europees verband een vergunningsplicht in te stellen voor de export van surveillance technologie, en, mocht dit niet lukken voor 1 juli 2020, een dergelijke vergunningsplicht in te voeren via nationale wetgeving, bij voorkeur samen met zo veel mogelijk andere gelijkgezinde lidstaten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik Sjoerdsma

kst-35207-27 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 207, nr. 27


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.