Wat staat er in de Troonrede over de Europese Unie?

Tuesday, September 17 2019, 14:16

DEN HAAG (PDC i) - In de troonrede die op Prinsjesdag i is voorgelezen kwam Europa vaak ter sprake. Gesteld werd dat internationale samenwerking ons land veel stabiliteit en welvaart heeft gebracht en de hoeksteen van onze samenleving is. Maar de huidige relatie met het Verenigd Koninkrijk i en de Verenigde Staten zou de geopolitieke verhoudingen veranderen. Dit zou komen door hun toenemende protectionistische handelsmaatregelen. Ook stelt de regering dat de naderende Brexit i een schaduw over Europa werpt.

Verder moet volgens de regering onder andere de cyberveiligheid en de effectiviteit van de VN i en de Wereldhandelsorganisatie i worden beschermd. Benadrukt werd dat de EU i moet samenwerken op het gebied van veiligheid, economie, een gezamenlijk klimaatbeleid en een effectief migratiestelsel.

Er was dan ook veel aandacht voor de migratieproblemen: de aanhoudende druk op de EU-grenzen en gebrekkige solidariteit tussen lidstaten vraagt om maatregelen en een humaan EU-beleid tegen migranten. Dit zijn onderwerpen die ook terugkomen in de strategische agenda van de Europese Unie i voor de komende jaren.

Bron: NOS.nl