Troonrede 2019: veel aandacht voor de Grondwet

Tuesday, September 17 2019, 15:15

DEN HAAG (PDC i) - In de troonrede heeft het kabinet aangegeven de voorstellen uit het adviesrapport van de staatscommissie parlementair stelsel i te gaan uitvoeren. In lijn met het rapport 'Lage drempels, hoge dijken' stelde het kabinet dat het kiesstelsel vernieuwd moet worden, zodat de kiezer een grotere invloed op de samenstelling van de Tweede Kamer krijgt.

De voorstellen van de commissie om het mogelijk te maken op een herkenbare kandidaat in plaats van een partij te stemmen en de drempel voor deelname aan de verkiezingen te verhogen, werden niet expliciet genoemd. Wel werd er gesproken van een 'vereenvoudiging van het kiestelsel'. Ook komt er een jongerenparlement: een initiatief van minister Ollongren i.

De tweede troonrede van kabinet-Rutte III i stond in het teken van 75 jaar vrijheid. Deze vrijheid werd gekoppeld aan een sterke rechtsstaat, waarbij zowel klassieke als sociale grondrechten aan bod kwamen. Zo werd de nadruk gelegd op de bescherming die de rechtsstaat biedt tegen criminaliteit, willekeur en machtsmisbruik. Daarnaast werden ook de rechten op waardevol werk, een betaalbaar huis, goed onderwijs en toegankelijke zorg vermeld.

Bron: Troonrede 2019