35094 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Interimwet veedichte gebieden

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 november 2018 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Futselaar (SP) i, Bromet (GL) i en Moorlag (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat dat in sommige gebieden de kwaliteit van de fysieke leefomgeving onder druk staat als gevolg van de omvang van de veehouderij en dat het daarom wenselijk is dat het provinciebestuur met het oog op de kwaliteit en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving regels kan stellen over de omvang van de veehouderij in die gebieden.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Futselaar, Bromet en Moorlag houdende regels voor de regulering van aantallen landbouwhuisdieren en aantallen veehouderijlocaties in veedichte gebieden (Interimwet veedichte gebieden)

2.

Documenten

(5 stuks)

2 27 november 2018, geleidende brief, nr. 1     KST350941
Geleidende brief
 
2 27 november 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST350942
Voorstel van wet
 
2 27 november 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST350943
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.