W.J. (William) Moorlag

foto W.J. (William) Moorlag
Foto: Lex Draijer
Source: Parlement.com.

William Moorlag (1960) was van 25 oktober 2017 tot 31 maart 2021 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij was in 2009-2015 gedeputeerde in Groningen en in 2011 en 2015 lijsttrekker van de PvdA bij de Statenverkiezingen. Eerder was hij vakbondsbestuurder en directeur van een werkvoorzieningschap. In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met economische zaken, klimaat, landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

PvdA
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

1.

First names

William Johannes (William)

2.

Personal data

Place and date of birth
Onderdendam (gem. Bedum), 17 April 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

  • lid Gedeputeerde Staten (belast met ruimtelijke ordening, financiën en grondbeleid) van Groningen, from April 2009 until 2 April 2015
  • directeur werkvoorzieningschap Alescon, from 1 August 2015 until October 2017
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 October 2017 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous
  • lid bestuur pensioenuitvoerder PGGM, from 2007 until 2009

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Diende in 2018 samen met Frank Futselaar (SP) en Laura Bromet (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over regels aan de omvang van veehouderij in sommige gebieden (Interimwet veedichte gebieden) (35.094)

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Kwam in december 2017 in problemen toen een rechter uitsprak dat een uitzendconstructie bij een sociale werkplaats waar hij als voormalig directeur voor verantwoordelijk was, niet was toegestaan. Die constructie hield in dat werknemers van de sociale werkplaats via een door het bedrijf (Alescon) opgericht uitzendbureau tegen lager loon in dienst werden genomen. Een partijcommissie oordeelde in januari 2018 dat de goede intenties (het aan het werk houden van deze werknemers) zwaarder wogen dan de ongewenste constructie. Partijbestuur en fractie oordeelden daarop dat Moorlag Kamerlid kon blijven. Hij bood wel excuses aan voor zijn communicatie over de kwestie.

Private life
Zijn moeder kwam uit Ierland

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 30, 2020.