W.J. (William) Moorlag

foto W.J. (William) Moorlag
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Foto: Lex Draijer
Source: Parlement.com.

Groningse bestuurder en vier jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA. Begon zijn beroepsleven als bijrijder op een maaitractor bij een waterschap en was daarna ziekenverzorger en vakbondsbestuurder. In 2011 en 2015 lijsttrekker van de PvdA bij de Statenverkiezingen en in 2009-2015 gedeputeerde in Groningen. Was vervolgens directeur van een werkvoorzieningschap. In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met economische zaken, klimaat, landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Bevlogen en ongepolijste politicus.

PvdA
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
William Johannes (William)

Place and date of birth
Onderdendam (gem. Bedum), 17 April 1960

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Groningen, from 20 March 2003 until April 2009
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met ruimtelijke ordening, financiën en grondbeleid) van Groningen, from April 2009 until 2 April 2015
 • directeur werkvoorzieningschap Alescon, from 1 August 2015 until October 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 October 2017 until 31 March 2021
 • eigenaar William Moorlag Advies Bestuur Toezicht, from 1 April 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • adviseur 'Publieke Zaken', (adviesbureau voor public affairs dat zich richt op de energie-, klimaat-, en landbouwtransitie), from June 2021
 • onafhankelijk voorzitter Commissie arbeidsvoorwaarde pensioen, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, from 2022

Previous
 • lid bestuur pensioenuitvoerder PGGM, from 2007 until 2009

Derived functions
plaatsvervangend lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, from 21 January 2019 until 30 September 2019

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 2018 samen met Frank Futselaar (SP) en Laura Bromet (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over regels aan de omvang van veehouderij in sommige gebieden (Interimwet veedichte gebieden) (35.094)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Kwam in december 2017 in problemen toen een rechter uitsprak dat een uitzendconstructie bij een sociale werkplaats waar hij als voormalig directeur voor verantwoordelijk was, niet was toegestaan. Die constructie hield in dat werknemers van de sociale werkplaats via een door het bedrijf (Alescon) opgericht uitzendbureau tegen lager loon in dienst werden genomen. Een partijcommissie oordeelde in januari 2018 dat de goede intenties (het aan het werk houden van deze werknemers) zwaarder wogen dan de ongewenste constructie. Partijbestuur en fractie oordeelden daarop dat Moorlag Kamerlid kon blijven. Hij bood wel excuses aan voor zijn communicatie over de kwestie.
 • Werd op 14 september 2022 verhoord door de Parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (PEAG) vanwege zijn betrokkenheid bij het gasdossier als Gronings gedeputeerde van 2009 t/m 2015.

Private life
 • Zijn moeder kwam uit Ierland
 

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 30, 2020.