Tweede Kamer stemt in met kortere stemverklaringen

Wednesday, June 27 2018, 8:42

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel om de maximale duur van een stemverklaring terug te brengen van twee naar één minuut. Het voorstel was afkomstig van de commissie voor de Werkwijze i.

DENK-afgevaardigde Selçuk Öztürk i noemde de maatregel een verdere uitholling van de democratie en een aantasting van de rechten van Kamerleden.

In een op zijn verzoek gehouden hoofdelijke stemming werd het voorstel met 138 tegen 9 stemmen aangenomen. De fracties van de Partij voor de Dieren, DENK en FvD stemden tegen.

Bron: verslag Tweede Kamer, 26 juni