Werkgroep gaat reglement van orde Tweede Kamer tegen het licht houden

Wednesday, January 31 2018, 9:12

DEN HAAG (PDC i) - Het Presidium i van de Tweede Kamer heeft een werkgroep ingesteld die zich moet buigen over herziening van het reglement van orde i. Voorzitter daarvan is SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij i.

De werkgroep moet uiterlijk 1 maart 2019 met een rapport komen. Algehele herzieningen van het reglement kwam in het verleden vaker voor.

bron: www.tweedekamer.nl