Tweede Kamercommissie voor de Werkwijze (WERK)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met de werkwijze van de Tweede Kamer i. Zij behandelt alle voorstellen tot wijziging van het Reglement van orde i. Dit betreft bijvoorbeeld de procedures in de plenaire vergadering en de wijze van voorbereiden van wetsvoorstellen en nota's.

De vaste commissie werd ingesteld in 1961.

Voorzitter is M. (Martin) Bosma. Griffier is dhr. F. Goorden.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2005-07-08 30184 - Bestuurlijke vernieuwing  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2014-04-24 33924 - Raming Tweede Kamer 2015  

3.

Dossiers (overige)

2023-07-03 36386 - Regeling financiële ondersteuning fracties en groepen Tweede Kamer 2023  
2022-11-04 36238 - Opneming in het Reglement van Orde van de mogelijkheid voor vijftig leden tot uitnodiging van een inspecteur-generaal voor een bijeenkomst  
2022-05-25 36111 - Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot vaststelling van de Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer