Verdrag van Maastricht heeft Europees Erfgoedlabel

Wednesday, May 9 2018, 15:00

DEN HAAG (PDC i) - Minister Van Engelshoven i (Cultuur) heeft vandaag tijdens een werkbezoek in Maastricht en op de Dag van Europa het bord onthuld dat aangeeft dat het Verdrag van Maastricht i sinds maart dit jaar formeel het Europees Erfgoedlabel draagt.

Het Verdrag van Maastricht werd in 1992 ondertekend in het Maastrichtse Gouvernement. Ruim 25 jaar na dato is nu op dezelfde plek het bord van het Erfgoedlabel te bewonderen.

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie i en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Locaties die het label krijgen staan symbool voor de Europese idealen, waarden, geschiedenis en integratie. Van de gekozen locaties wordt verwacht dat ze zich vooral inspannen voor educatieve activiteiten gericht op jongeren. Minister Van Engelshoven sprak tijdens dit werkbezoek ook daarom vooral hen aan om Europa levend te houden.

Naast het Verdrag van Maastricht hebben acht andere erfgoedlocaties die symbool staan voor de Europese idealen en zijn geschiedenis het Europees Erfgoedlabel ontvangen:

  • het muzikaal erfgoed van Leipzig (Duitsland)
  • het complex van de Grote Synagoge aan de Dohánystraat, Boedapest (Hongarije)
  • Fort Cadine in Trento (Italië)
  • de kerk van Javorca (Slovenië)
  • voormalig concentratiekamp Natzweiler en de bijbehorende buitenkampen (Frankrijk en Duitsland)
  • gedenkplaats Sighet (Roemenië)
  • voormalige kolenmijn Bois du Cazier bij Charleroi (België)
  • het dorp Schengen (Luxemburg)

Dit brengt het aantal locaties dat de afgelopen vier jaar het label heeft gekregen op achtendertig. In Nederland hebben Het Vredespaleis en Kamp Westerbork eerder het erfgoedlabel toegekend gekregen.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed